Jaka końcówka: -om czy ?

Baza wiedzy, Język, Odmiana, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe 3 komentarze »

Mimo że sprawa wydaje się oczywista, czasami spotykam się z takim właśnie pytaniem, nie tylko ze strony uczniów. Dostałem też od czytelników kilka próśb o podanie uniwersalnej reguły stosowania tych końcówek. Wątpliwość dotyczy przede wszystkim odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego i wynika zazwyczaj z nieopanowania bardzo prostej i łatwej do zapamiętania reguły oraz z niechęci do gramatycznej refleksji nad wypowiedzią, a przecież bez niej, jeśli nie ma się wyćwiczonych nawyków i intuicji językowej, trudno pisać i mówić poprawnie.

Przeczytaj cały artykuł »

Czy wyraz modowy jest poprawny?

Baza wiedzy, Język, Leksyka/semantyka, Wskazówki poprawnościowe 2 komentarze »

Od jakiegoś czasu daje się zauważyć coraz większą popularność stosunkowo nowego przymiotnika: modowy. Niektórzy użytkownicy języka nie są przekonani o jego poprawności, uznając, iż mamy już w polszczyźnie inny przymiotnik utworzony od rzeczownika moda: modny. Ich sceptycyzm wobec nowego wyrazu znajduje uzasadnienie w fakcie, że przymiotnika modowy nie notują internetowe słowniki PWN — ani SJP ani SO (internetowe słowniki mają tę przewagę nad papierowymi, że szybciej reagują na zmiany w języku). Profesor Bańko na stronach Poradni Językowej PWN przyznaje, że w pierwszej chwili miał uznać ten wyraz za niepoprawny, ostatecznie jednak uchyla się od odpowiedzi, stwierdzając, iż są udokumentowane przypadki jego używania. Tyle że z tak wyrażonego stanowiska niewiele wynika — ani co do znaczenia, ani co do poprawności owego wyrazu, a rzecz jednak wymaga pewnego objaśnienia.

Przeczytaj cały artykuł »

czy ? — o odmianie zaimka ta

Baza wiedzy, Język, Odmiana, Składnia, Wskazówki poprawnościowe 22 komentarze »

Z pytaniem, która z podanych form zaimka wskazującego ta jest poprawna, spotykam się dosyć często. Odpowiedź jest taka, że wszystko zależy od kontekstu składniowego i przeznaczenia wypowiedzi. Wyjaśnienie nie jest długie, więc tym bardziej zachęcam do lektury.

Przeczytaj cały artykuł »

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Modyfikacja: Łukasz Rokicki.
RSS wpisów RSS komentarzy