Jaka flaga narodowa?

Ciekawostki, Inne   

Kiedyś w artykule Jaki kolor ma flaga RP? zająłem się kolorystyką polskiej flagi. Nie poruszyłem jednak zagadnienia, jaką flagę i w jaki sposób należy wywiesić, a jeśli popatrzymy na budynki prywatne (ale nie tylko), okazuje się, że należy także o tym przypominać.

Podstawowy wzór polskiej flagi to prostokąt o stosunku długości boków poziomego do pionowego 8:5, składający się wyłącznie z dwóch ułożonych poziomo pasów o jednakowej powierzchni — białego na górze i czerwonego na dole.

Zdarza się, że flaga narodowa wywieszana jest w postaci pionowej wstęgi. Wówczas należy zwrócić uwagę, żeby kolor biały znalazł się po lewej stronie (obowiązuje tu taka sama zasada co przy czytaniu — od lewej do prawej albo od góry do dołu).

Niektórym jednak to nie wystarcza. Ci, chcąc bardziej zamanifestować swoją polskość i swój patriotyzm, wybierają flagę wzbogaconą o godło narodowe w centralnej części białego pasa. Ten wzór flagi nie jest jednak przeznaczony do stosowania w użytku prywatnym, gdyż do jego stosowania uprawnione są przedstawicielstwa dyplomatyczne i misje RP za granicą, lotnictwo cywilne (również lotniska cywilne) i marynarka cywilna (także kapitanaty i bosmanaty portów).
Zdarzają się również flagi z godłem umieszczonym w inny sposób, np. w części bocznej któregoś z pasów lub całej flagi albo na tle obu pasów. Są one wynikiem radosnej twórczości projektantów i handlowców i nie powinny być używane jako symbole narodowe.

Niektórzy dodatkowo na takiej fladze umieszczają, zwykle na czerwonym polu, napis „Polska”. To również praktyka niedopuszczalna, gdyż przepisy prawa nie dopuszczają stosowania na fladze żadnych napisów ani innych znaków. W związku z tym np. praktykowane przez kibiców przystrajanie flag polskich nazwami miejscowości, z jakich przyjechali, jest sprzeczne z prawem i mogłoby być ukarane, na szczęście nikt chyba nie jest skłonny stosować tych przepisów z całą bezwzględnością.

Jeśli komuś zdarzy się ujrzeć dom przystrojony flagą z godłem i trójkątnym wcięciem po prawej stronie, znaczy to, że widzi nie dom, lecz polski okręt wojenny, gdyż flaga taka jest banderą polskiej marynarki wojennej.

Wniosek? Do przystrajania budynków w Polsce odpowiednia jest prostokątna flaga biało-czerwona bez żadnych dodatków w postaci godła czy napisów, gdyż nie świadczą one o większym patriotyzmie, lecz o niewiedzy o zasadach stosowania symboli narodowych, a taka niewiedza patriocie nie przystoi…

Zostaw komentarz

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Modyfikacja: Łukasz Rokicki.
RSS wpisów RSS komentarzy