Chleba naszego powszedniego… czyli jakiego?

Ciekawostki, Frazeologia, Język, Leksyka/semantyka, Starożytność 3 komentarze »

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…

Tymi słowami najstarszej chrześcijańskiej modlitwy modlą się codziennie rzesze wiernych. Mało kto jednak spośród nich zastanawia się, o czym właściwie mowa. Przecież to takie oczywiste… Oczywiste tylko z pozoru, w praktyce bowiem mamy do czynienia z pewną niejednoznacznością, a być może błędem translatorskim.

Przeczytaj cały artykuł »

Co rusz czy co i rusz?

Baza wiedzy, Frazeologia, Język, Leksyka/semantyka, Wskazówki poprawnościowe 5 komentarzy »

Z postawionym w tytule problemem dotyczącym często używanego wyrażenia oznaczającego, że coś spotykamy na każdym kroku, zetknąłem się osobiście, pisząc jeden z poprzednich artykułów. Wtedy to przeżyłem chwilę ortograficznej zadumy. Z pomocą w wyborze właściwej formy, jak zwykle, przyszła logika języka. Niestety, brak chęci i skłonności do tego typu logicznych refleksji powoduje, że tak często używana jest błędna forma…

Podobnie jak w wypadku omawianego przeze mnie dylematu wszem wobec czy wszem i wobec zacząć należy od znaczenia poszczególnych wyrazów. Klucz do sukcesu w językowych dociekaniach często zależy bowiem od właściwego zrozumienia struktury i zamierzonego znaczenia problematycznego wyrażenia, a źródłem powszechności popełniania konkretnych błędów bywa zanik świadomości etymologicznej.

Przeczytaj cały artykuł »

Przysłowia a frazeologizmy

Baza wiedzy, Frazeologia, Język, Leksyka/semantyka 4 komentarze »

Co roku, gdy przychodzi mi realizować tematy związane z frazeologią (przede wszystkim dotyczące wpływu Biblii i antyku na frazeologią polską), przekonuję się na nowo, że większość uczniów nie odróżnia frazeologizmów od przysłów. Niektórzy, co prawda, jakoś intuicyjnie odróżniają jedne twory językowe od drugich, ale gdy przychodzi do wyjaśniania znaczenia tych dwóch terminów, zaczynają się schody…

Przeczytaj cały artykuł »

O ile stopni można zmienić… np. poglądy

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe 7 komentarzy »

No właśnie. O ile stopni można zmienić poglądy, o ile stopni może zmienić się sytuacja itp.? O 180 stopni, jak chcą jedni, czy o 360 stopni, jak chcą inni? A może o 90 stopni, bo i taką wersję słyszałem? To zależy… Na pewno nie wszystkie wersje są dobre, ale po kolei.

Przeczytaj cały artykuł »

Iść po najmniejszej linii oporu?

Baza wiedzy, Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe Komentarze (0) »

Zapewne większość czytelników doskonale zdaje sobie sprawę z tego błędu, lecz ze względu na jego rozpowszechnienie przypominać o nim trzeba, chociaż wydaje się to daremną pracą… Chodzi o często spotykaną zarówno w języku potocznym, jak i w mediach konstrukcję iść po najmniejszej linii oporu. O tym, dlaczego jest ona niewłaściwa i jak powinna wyglądać właściwa forma tego związku, w dalszej części artykułu.

Przeczytaj cały artykuł »

Marketingowy bełkot: w najdrobniejszym calu

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe 2 komentarze »

Jak wiadomo, jakość jest pochodną precyzji wykonania. Jeśli więc w przekazie marketingowym zasygnalizujemy tę drugą właściwość, osiągniemy cel podwójny, gdyż implikuje ona automatycznie wysoką jakość produktu.

W celu podkreślenia dokładności wykonania przedmiotu można posłużyć się jakimś utrwalonym sformułowaniem. Można też w tym celu odwołać się do pewnego frazeologizmu zawiązanego z calem. Z tym że frazeologizm ów jest nagminnie używany w błędnej formie.

Przeczytaj cały artykuł »

Zapisać się złotymi…, czyli o frazeologizmach z głoskami i literami

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe Komentarze (0) »

Dziś o frazeologizmach związanych z głoskami i literami. Nie ma ich zbyt wiele, ale warto wspomnieć o dwóch spośród nich, które są często używane i mogą być źródłem pewnych wątpliwości. Nie muszę chyba dodawać, że do napisania artykułu zainspirował mnie pewien bardzo powszechnie stosowany błąd, z którego zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę.

Przeczytaj cały artykuł »

Nie odwracajcie się od nikogo plecami, czyli frazeologiczna odwyrtka

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe Komentarze (1) »

Gdzież te czasy, kiedy dzieci mogły uczyć się języka z bajek, także tych emitowanych w telewizji? Jeśli teraz mogą się z nich czegoś nauczyć, to przede wszystkim niechlujstwa językowego i bełkotu. Czasy Misia Uszatka, który choć może drażnił swym wychowawczym zacięciem, dawał młodym widzom dobrze pojęty wzorzec językowy, minęły bezpowrotnie. To bardzo łatwo zauważyć, więc nie będę się o tym rozpisywał. Skupię się na pewnym frazeologizmie, którego osobliwe użycie zauważyłem, przechodząc obok telewizora, gdy syn oglądał bajkę. Padły w niej słowa: Przecież nie odwrócę się od niego plecami. Być może wielu z Państwa nie dostrzega w nich błędu, ale zapewniam, że został on popełniony, a mechanizm jego powstania jest bardzo charakterystyczny.

Przeczytaj cały artykuł »

Waga i miara we frazeologii — typowe błędy

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe 6 komentarzy »

Wyrazy miara i waga nie pojawiają sie w zbyt wielu frazeologizmach, mimo to możemy zaobserwować dość częste zjawisko używania tych związków w niewłaściwej postaci. Przyczyny tego nietrudno wskazać: użytkownicy języka, chcąc się wykazać inwencją, lubią nadawać skostniałym ich zdaniem wyrażeniom nowy kształt. I chociaż w wielu dziedzinach jest to godne pochwały, to jednak w odniesieniu do frazeologizmów należy takie praktyki postrzegać w kategoriach błędu. Drugim mechanizmem prowadzącym do popełniania błędów frazeologicznych jest zanikanie u użytkowników świadomości pochodzenia tych związków, co prowadzi do zmian naruszających logikę tychże połączeń wyrazowych.

W dalszej części artykułu omówię najczęściej popełniane błędy związane ze stosowaniem najpopularniejszych frazeologizmów odnoszących się do miary i wagi.

Przeczytaj cały artykuł »

Rola, funkcja, obowiązki… odgrywać czy pełnić?

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe 2 komentarze »

Obserwując naszą ponurą, a czasami wręcz przerażającą, językową rzeczywistość, zauważam wiele błędów, niekonsekwencji i sytuacji, które budzą wątpliwości. Jedną z nich jest używanie konstrukcji typu pełnić funkcję, odgrywać rolę i pełnić rolę, pełnić obowiązki itp., spośród których niektóre są poprawne, niektóre błędne, a w najlepszym wypadku wątpliwe, a w przypadku jeszcze kilku wybór danej konstrukcji zależy od pewnych czynników.

Przyznam szczerze, że początkowo artykuł ten miał być banalną notką, jednak w trakcie jego pisania, jak zwykle, doszedłem do konstatacji, które choć wydają się oczywiste, wcale takie do końca nie są. I znów okazało się, że użytkownik języka, nawet jeśli operuje nim poprawnie, zwykle czyni to również nieświadomy wielu niuansów. W dalszej części artykułu omówię te najważniejsze.

Przeczytaj cały artykuł »

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Modyfikacja: Łukasz Rokicki.
RSS wpisów RSS komentarzy