Odmiana wyrazów zakończonych na -ia oraz -ja

Baza wiedzy, Język, Odmiana, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe, Zapożyczenia i wpływy obce 16 komentarzy »

Odmiana rzeczowników zakończonych na -ia i -ja jest źródłem wielu ortograficznych wątpliwości i błędów. Jak to często bywa, byłoby ich mniej, gdyby użytkownicy języka lepiej znali krótkie i nieskomplikowane reguły i stosowali się do nich. Znajdzie się, co prawda, ileś przypadków trudnych do rozstrzygnięcia nawet na gruncie istniejących norm, ale stanowią one margines.

Przeczytaj cały artykuł »

Pisownia nazw jezior, mórz, cieśnin, oceanów, gór, przełęczy i innych obiektów geograficznych

Baza wiedzy, Język, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe Komentarze (0) »

Nierzadko spotykam się z pytaniami dotyczącymi stosowania lub niestosowania wielkiej litery w pisowni wyrazów takich jak morze, góra, jezioro, cieśnina itp. przy okazji podawania nazw obiektów geograficznych. Fakt, że te wyrazy niekiedy rozpoczynane są wielką literą, niekiedy małą wprowadza u niektórych dezorientację. Niepotrzebnie. Jak w większości wypadków zasada jest prosta, a problem sprowadza się do jej zrozumienia i zastosowania w praktyce.

Przeczytaj cały artykuł »

Dosiego roku czy Do siego roku?

Baza wiedzy, Język, Leksyka/semantyka, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe 4 komentarze »

W poprzednim artykule omówiłem pisownię wyrażenia Nowy Rok w życzeniach noworocznych. Dziś kolejna kwestia związana z pisownią życzeń składanych z tej okazji. Chodzi mianowicie o rozstrzygnięcie, która forma zapisu jest poprawna: Do siego roku czy Dosiego roku. Nie od rzeczy będzie również wyjaśnić, co tak sformułowane życzenia naprawdę znaczą, gdyż jak się wydaje, wiele osób składa je, nie do końca zdając sobie sprawę z ich znaczenia, a czasami wręcz nic na ten temat nie wiedząc…

Przeczytaj cały artykuł »

Szczęśliwego Nowego Roku czy nowego roku?

Baza wiedzy, Język, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe Komentarze (0) »

Po nieco żartobliwych życzeniach bożonarodzeniowo-noworocznych przyszedł czas na poważniejszy, chociaż również świąteczny temat. Wielu użytkowników zastanawia się na pewno, jakiej litery należy użyć, składając życzenia noworoczne (nie żadne *Życzenia Noworoczne — miejcie, ludzie, trochę umiaru w stosowaniu wielkiej litery) w formie pisemnej, i czy w związku z tym życzyć szczęśliwego nowego roku czy Nowego Roku; wszelkiej pomyślności w nowym roku czy Nowym Roku?

Przeczytaj cały artykuł »

Jaka końcówka: -om czy ?

Baza wiedzy, Język, Odmiana, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe Komentarze (0) »

Mimo że sprawa wydaje się oczywista, czasami spotykam się z takim właśnie pytaniem, nie tylko ze strony uczniów. Dostałem też od czytelników kilka próśb o podanie uniwersalnej reguły stosowania tych końcówek. Wątpliwość dotyczy przede wszystkim odmiany rzeczowników rodzaju żeńskiego i wynika zazwyczaj z nieopanowania bardzo prostej i łatwej do zapamiętania reguły oraz z niechęci do gramatycznej refleksji nad wypowiedzią, a przecież bez niej, jeśli nie ma się wyćwiczonych nawyków i intuicji językowej, trudno pisać i mówić poprawnie.

Przeczytaj cały artykuł »

Interpunkcja przed wyrazami który, co, jaki itp. po przyimku

Baza wiedzy, Język, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe 2 komentarze »

Rzecz, o której napiszę tym razem, wynika z potrzeby uzupełnienia wyjaśnień zawartych w zakończeniu artykułu Konstrukcje dzięki czemuś… — zakres stosowania i interpunkcja. Zasygnalizowałem tam istnienie konstrukcji wymagających przełamania automatycznych przyzwyczajeń związanych ze stawianiem przecinka przed wprowadzającymi zdania podrzędne zaimkami który, jak i czego.

Większość użytkowników polszczyzny wie, że przed wyrazami który, jaki stawia się przecinek. I za to im chwała. Szkoda tylko, że bardzo często wiedza ta nie jest poparta zrozumieniem budowy zdania podrzędnie złożonego i znajomością odnośnych zasad interpunkcji. Tymczasem przed „przedowi” (tak, wiem, przyimki są nieodmienne) nierówne, o czym w dalszej części artykułu.

Przeczytaj cały artykuł »

Poprawne zapisywanie godzin

Baza wiedzy, Język, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe 18 komentarzy »

W komentarzu do dawno już napisanego, ale wciąż cieszącego się dużym zainteresowaniem artykułu Poprawne zapisywanie dat jeden z czytelników zadał pytanie dotyczące poprawnego zapisywania godzin, szczególnie kwestionując tu i ówdzie stosowany zapis z podkreśloną liczbą minut w indeksie górnym. Czy miał rację? Jakie sposoby zapisywania godziny są dopuszczalne? O tym w dalszej części artykułu. Odpowiem również na pytania, czy lepszy jest zapis w formacie 12- czy 24-godzinnym, jak należy oznaczać północ i czy zapis cyfrowy godzin porannych poprzedzamy zerem wiodącym.

Przeczytaj cały artykuł »

U zwykłe czy kreskowane?

Baza wiedzy, Ciekawostki, Fonetyka, Język, Ortografia 7 komentarzy »

Drodzy uczniowie (i nie tylko), zanim jeszcze raz zapytacie mnie, czy dane słowo pisze się przez „u” zwykłe czy przez „u kreskowane”, wiedzcie, że takie pytanie jest bezprzedmiotowe! Zapamiętajcie to:

U zwykłe czy kreskowane

W związku z powyższym, jeśli musicie zadać takie pytanie, mówcie o „u” zwykłym i „o” kreskowanym.

Dlaczego tak? Chociażby ze względu na kształt liter. Kreska jest nad o, nie nad u. Oczywiście, piszę o języku polskim, gdyż w innych językach rzeczywiste „u” kreskowane wystąpić może.

Zasadnicze pytanie brzmi jednak: skąd wzięła się dwoistość zapisu tej samej głoski (niezależnie od zapisu o oraz u wymawiane są jako u) i skąd ten (pozorny) brak logiki? O tym w dalszej części artykułu.

Przeczytaj cały artykuł »

Konstrukcje dzięki czemuś… — zakres stosowania i interpunkcja

Język, Leksyka/semantyka, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe 2 komentarze »

Tym razem o kolejnym bardzo często błędnie stosowanym wyrazie, wskazującym na związek między przyczyną a skutkiem. Ileż to razy słyszymy lub czytamy, że coś stało się dzięki czemuś? Bardzo często też sami stosujemy tę konstrukcję, zwykle nie zastanawiając się, czy jest ona w danym kontekście właściwa. W dalszej części artykułu rozważymy sytuacje, w których ta konstrukcja bywa używana, i wskażemy, w których może ona być stosowana, a w których nie.

Przeczytaj cały artykuł »

Składnia i interpunkcja zdań z wyrazem a

Baza wiedzy, Język, Ortografia, Składnia, Wskazówki poprawnościowe 8 komentarzy »

Dziś kolejny artykuł napisany z inspiracji jednej z czytelniczek. Tym razem o zasadach stosowania znaków interpunkcyjnych, a konkretnie przecinka, przed wyrazem a, który w polszczyźnie pełni kilka funkcji. I właśnie od funkcji pełnionej w zdaniu zależy nie tylko interpunkcja, ale również… sama poprawność stosowania tego słowa.

Szczegóły w dalszej części artykułu

Przeczytaj cały artykuł »

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Modyfikacja: Łukasz Rokicki.
RSS wpisów RSS komentarzy


Karmar - Zakład stolarski | Meble na wymiar
kuchnie, szafy, komody - Radom, Skaryszew, Kozienice