Poprawne zapisywanie dat

Baza wiedzy, Język, Ortografia, Wskazówki poprawnościowe   

Daty zapisujemy niemal na każdym kroku. Niestety, często robimy to w sposób niewłaściwy, co w konsekwencji może nas doprowadzić do nieporozumień, konfliktów towarzyskich, konieczności tłumaczenia się, strat finansowych, konsekwencji prawnych i służbowych, zerwania ciekawie zapowiadającej się znajomości z osobą płci przeciwnej, utraty zaufania i wielu innych przykrych następstw… W poniższym artykule wyjaśnię, na czym polegają najczęściej popełniane przy tej okazji błędy, oraz wskażę zasady, którymi należy się kierować przy zapisywaniu dat.

Ile mamy miesięcy?

Najczęściej popełniany błąd polega na nieodmienianiu nazw miesięcy. Niestety, coraz częściej spotyka się go w mediach i na tablicach informacyjnych. Trudno więc się dziwić, że przenika również do praktyki uczniowskiej. Zawsze, gdy spotykam się z zapisem typu

Dziś jest piętnasty sierpień

mam ochotę zapytać, ileż tych sierpniów mamy w roku. Ze trzydzieści jeden by się naliczyło, bo o trzydziestym drugim nikt nigdy nie mówił… Na tym przykładzie doskonale widać, jak ściśle pokrywają się drogi składni i logiki. Kiedy podajemy datę dzienną za pomocą liczebnika porządkowego (liczebnik odpowiadający na pytanie który z kolei?), mamy przecież na myśli konkretny dzień danego miesiąca, w tym przypadku piętnasty dzień sierpnia. Oczywiście posługiwanie się tą „przydługą” formą stoi w kolizji z zasadą ekonomii językowej — wyraz dzień jest w tym kontekście na tyle oczywisty, że bez najmniejszego ryzyka nieporozumień możemy go pominąć, dlatego też posługujemy się znormatywizowanym logicznym skrótem.

Przy określaniu dat z użyciem pełnej nazwy miesiąca (w zapisie lub przy odczytywaniu) po liczebniku porządkowym oznaczającym konkretny dzień następuje nazwa danego miesiąca wyrażona w formie dopełniacza. Dlatego jedyna poprawna forma brzmi:

Dziś jest piętnasty sierpnia.

Ortografia

Nie wiedzieć dlaczego, ale najprawdopodobniej pod wpływem języków obcych (szczególnie angielskiego i niemieckiego), daje się w ostatnim czasie zauważyć tendencja do rozpoczynania nazw miesięcy wielką literą. Jest to oczywisty błąd ortograficzny. W pisowni nazw miesięcy stosujemy małą literę i nie istnieje żadna reguła, która mogłaby usprawiedliwiać odstępstwo od tej zasady.

Drugim często popełnianym błędem jest pisownia typu 1-go maja, 15-go sierpnia, często stosowana w zapisie nazw ulic. Jest to błąd, o czym dokładniej napisałem w artykule Kłopotliwe liczebniki porządkowe.

Wbrew ogólnej zasadzie pisowni liczebników porządkowych, po liczbie oznaczającej dzień nie stawiamy kropki, chyba że występuje ona w funkcji separatora — dokładniej zagadnienie to wyjaśniam poniżej.

Pisownia i pomijanie r.

Użytkownicy języka bardzo często wyrażają niepewność co do konieczności używania po zapisie daty słowa rok. Najlepiej przyjąć prostą zasadę. Jeżeli nazwa miesiąca jest wyrażona słownie, wyraz rok jest jak najbardziej na miejscu, np. 11 listopada 1918 roku. Jego brak nie byłby jakimś błędem — to raczej rzecz elegancji niż normy. Natomiast gdyby data została napisana np. w ten sposób: 15.05.2011 lub 15 V 2011, słowo rok lub skrót r. można pominąć.

Pamiętajmy, że zamiast słowa rok można użyć skrótu r., przy czym należy pamiętać, że kończy się on kropką i należy go oddzielić spacją od liczby oznaczającej rok: zapis 14 lipca 1410 r. jest prawidłowy, natomiast *14 lipca 1410r. razi niechlujstwem.

Kłopotliwe separatory

Separatory to po prostu znaki rozdzielające człony wyrażenia — w przypadku zapisywania dat takiego rozdzielenia wymagają oznaczenia dnia, miesiąca i roku. Stosowanie separatorów określone jest bardzo prostymi zasadami.

Jeśli w zapisie daty używamy tylko cyfr arabskich, kolejne składniki daty wydzielamy kropkami, np.:
10.12.2009
8.05.1945

Jeśli nazwę miesiąca decydujemy się wyrazić cyframi rzymskimi, kropek nie stosujemy, np.:
10 XII 2009
8 V 1945

Kropek nie stosujemy również, gdy nazwę miesiąca wyrażamy słownie, np.:
10 grudnia 2009
8 maja 1945

Proszę zwrócić uwagę na występujące tu pewne odstępstwo od ogólnie przyjętych zasad ortografii. Przy zapisie dat wyjątkowo nie obowiązuje zasada stawiania kropek po cyfrowych oznaczeniach liczebników porządkowych (który z kolei?). Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy kropka występuje w funkcji separatora.

I jeszcze jedno. Jeśli już decydujemy się na oznaczanie miesięcy cyframi arabskimi, nie używajmy w funkcji separatora innych znaków niż kropka: piszmy 24.12.1798 (format DD.MM.RRRR), a nie stosujmy oznaczeń typu 24/12/1798 (DD/MM/RRRR) ani 24-12-1798 (DD-MM-RRRR).

Format daty

Wraz z upowszechnieniem się komputerów, pogłębił się chaos w zakresie zapisywania dat. Obecnie na świecie stosuje się kilka formatów. Nie ma sensu dokładniej ich opisywać. W pierwszym rzędzie odrzućmy wszystkie formaty wyrażające rok za pomocą dwu cyfr, ponieważ z racji wielości przyjętych przez różne kraje formatów, tego typu zapisy są niejednoznaczne. Jeżeli widzimy zapis 02.03.01, nie wiemy ze stuprocentową pewnością, czy oznacza on drugi marca 2001 r. (w formacie DD.MM.RR), czy pierwszy marca 2002 r. (w formacie RR.MM.DD), czy też trzeci lutego 2001 r. (w formacie MM.DD.RR).

W języku polskim stosuje się format zapisu DD.MM.RRRR. Owszem, można powiedzieć, że zapis 02.03.2001 również jest niejednoznaczny, gdyż Polacy skłonni byliby odczytywać go jako drugi marca 2001 r. (DD.MM.RRRR), ale np. mieszkańcy USA interpretowaliby go jako trzeci lutego 2001 r. (przyjęto tam format MM.DD.RRRR). Na potrzeby „krajowe” format DD.MM.RRRR jest wystarczający. Tam, gdzie dostrzegamy ryzyko pomyłki, możemy nazwę miesiąca wyrazić cyfrą rzymską i w ten sposób wyeliminujemy dwuznaczność (zapis 2 III 2001 jest jednoznaczny). W sytuacjach oficjalnych (dokumenty, ustawy, pisma urzędowe) często dla wyeliminowania dodatkowych niespodzianek, które mogłyby wyniknąć np. przy uszkodzeniu dokumentu lub w wyniku błędu technicznego, nazwę miesiąca wyraża się słownie (zobaczcie na swoich świadectwach szkolnych). Jeśli wszyscy przyjmiemy najbliższy naszej tradycji format DD.MM.RRRR i będziemy go konsekwentnie stosować, unikniemy szeregu nieporozumień.

Ważne. Jeżeli liczba porządkowa dnia wyraża się pojedynczą cyfrą, nie ma potrzeby poprzedzania jej zerem wiodącym (zapis 1.12.2009 będzie poprawny), nie wolno jednak pomijać zera wiodącego przy liczbie oznaczającej miesiąc (zapis 22.7.1944 jest błędny).

***

Zagadnieniu zapisywania godzin poświęcam artykuł Poprawne zapisywanie godzin.

180 komentarzy do “Poprawne zapisywanie dat”

 1. humanistka:) stwierdza:

  teraz wszystko jasne 🙂

 2. anwer stwierdza:

  Wiodący – czy to nie rusycyzm? Czy na tyle zadomowiony w języku polskim, że możemy go stosować beztrosko? Pozdrawiam. Interesujący blog.

 3. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Słowo „wiodący” jest oczywiście rusycyzmem i używać go nie należy. Jednak wyrażenie „zero wiodące” jest terminem, który oznacza zero stawiane po lewej stronie liczby i nie wpływające na jej wartość, np. „07 lipca” zamiast „7 lipca”. Jego stosowanie pojawiło się wraz z rozwojem informatyki w związku z przyjętymi formatami zapisu niektórych wartości liczbowych, np. w arkuszach kalkulacyjnych. Termin „zero wiodące” w tym właśnie kontekście pojawia się nawet w publikacjach poprawnościowych, który autorami są językoznawcy.

 4. Kasia stwierdza:

  Jestem pod wrażeniem. Rewelacyjny blog. Życzę każdemu takiego nauczyciela. Pozdrawiam

 5. Wyrewolwerowany Rewolwerowiec stwierdza:

  Dzięki temu artykułowi nie muszę się martwić o ocenę z klasówki.Napewno będzie szóstka.Wszystko to dzięki SUPER POLONIŚCIE!!! POLECAM!!! ;-H

 6. Bogusław Kaleta stwierdza:

  Dzień dobry Panu.
  …nie wolno jednak pomijać zera wiodącego przy liczbie oznaczającej miesiąc (zapis 22.7.1944 jest błędny). dlaczego ten zapis jest błędny? Pan to tylko stwierdza, ale nie wyjaśnia dlaczego. Po racjonalnym wyjaśnieniu uczeń sobie tę regułę lepiej zapamięta! Przy cyfrowym zapisie dat mogą być przerwy między liczbami dni, miesięcy i lat, czy dotyczy to tylko wpisywania dat w tabele, gdzie jest mało miejsca? Jak to ma być poprawnie?Często w datach opuszcza się słowo rok, roku lub jego skrót r. Powinien być za liczbami dat zapis roku, r. czy można słowo rok opuścić, a jeśli tak, to kiedy?
  Z poważaniem i podziękowaniem
  Polak zza granicy.

 7. Marta M. stwierdza:

  Aż się tęskni za lekcjami j. polskiego w podstawówce. Dziękuję opatrzności za to, że miałam szczęście pana spotkać :).
  Pozdrawiam!

 8. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Mój Boże! Takie słowa po latach… Łza się w oku kręci, bo naprawdę często Was wspominam i są to bardzo miłe wspomnienia.

 9. Iza stwierdza:

  Czy forma 15 stycznia 2010 rok. jest poprawna?

 10. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Spotykamy się z nią, ale raczej w zdaniach mówionych i do tego wykolejonych składniowo. 15 stycznia 2010 roku – tak należy mówić.

 11. Wojciech Modrzejewski stwierdza:

  Dzięki temu artykułowi wyprostowałem swój pogląd na zapis daty. Dziękuję i pozdrawiam.

 12. Docentus stwierdza:

  A jakich znaków użyć w przypadku zapisu daty RRMMDD – czy użyć kresek czyli 2011-05-08 czy może poprawniej by było 2011.05.08. Zapis zaczynający się od roku pojawia się często w zestawieniach tabelarycznych – sortowanie po roku, miesiącu i dniu jest przyjętym standardem.

 13. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @Docentus
  Jeśli jest ustalone, by jako separatora używać kropki, to trzymajmy się tego konsekwentnie.
  Format, o którym Pan mówi, istotnie, w pewnych sytuacjach jest wygodny. Sam go stosuję do nazywania plików, żeby je później łatwiej sortować. Zestawienia tabelaryczne rządzą się swoimi prawami, niekoniecznie identycznymi z tymi, które obowiązują w „normalnych” tekstach.

 14. raj stwierdza:

  @Docentus: Moim zdaniem przy zapisie RRRRMMDD powinno się stosować wyłącznie kreski, gdyż tak stanowi Polska Norma wprowadzająca ten sposób zapisu daty w Polsce (PN-EN 28601:2002, poprzednio PN-90/N-01204 obowiązująca do 2008 roku). RRRRMMDD z kropkami to jakaś dziwna hybryda zapisu tradycyjnego i wziętego z PN – kolejność członów daty jest z PN, a separatory z zapisu tradycyjnego. Konsekwencja nakazywałaby albo stosować zapis w całości zgodny z PN (czyli RRRR-MM-DD), albo w całości tradycyjny (DD.MM.RRRR).

 15. wojtek stwierdza:

  Zauważyłem w niektórych pismach urzędowych taki zapis: Kielce, dnia lub dn. 15 maja 2011 roku lub r. i taki zapis: Kielce, 15 maja 2011 Czy te daty są poprawnie napisane?

 16. Łukasz Rokicki stwierdza:

  W przypadku zapisu Kielce, dnia lub dn. 15 maja 2011 roku lub r. można zastanawiać się, czy wyraz „dnia” jest tu potrzebny, skoro oznacza rzecz w kontekście daty oczywistą. Moim zdaniem jest ono niepotrzebne. Inaczej ma się rzecz ze słowem „rok”. Jeżeli nazwa miesiąca jest wyrażona słownie, wyraz „rok” jest jak najbardziej na miejscu. Jego brak nie byłby jakimś błędem – to raczej rzecz elegancji niż normy. Natomiast gdyby data została napisana np. w ten sposób: 15.05.2011 słowo „rok” byłoby zbędne.

 17. 166 bojkot TVN stwierdza:

  Wszystko cacy, dopóki nie dadzą człowiekowi bankowego konta elektronicznego.
  Tam niestety zasady ortografii w zapisach dat nie obowiązują, a stawianie kropek może być wręcz zakazane. I cały wykład diabli biorą, bo programiści zaprogramowali jedynie dopuszczalny, nieortograficzny format daty. Albo będziesz robić błąd, który wchodzi szybko w nawyk, albo nie skorzystasz z konta internetowego. To są problemy, o których nie śniło się filozofom, ani polonistom :(((

 18. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Zależy od banku. W moim daty operacji są wyświetlane we właściwym porządku, podobnie są skonstruowane formularze do przelewów z datą przyszłą. Inne banki być może to lekceważą. Wiele zależy od podejścia banku. W tym, który mam na myśli, jak się zdaje, dominuje podejście, że skoro jesteśmy w Polsce, to obowiązują polskie zasady – tak mi przynajmniej odpowiedział pracownik, gdy zapytałem o jakiś szczegół w sposobie składania dyspozycji.

 19. Majka stwierdza:

  Mam jedno pytanie co do zapisu daty- pewnie dla niektórych śmieszne i banalne… Moja znajoma uważa, że po roku, stawiając „r.” nie powinno się stawiać spacji (czyli wygląda to tak np: 19.01.2010r.). Czy jest to słuszne stanowisko? Osobiście się z tym nie zgadzam (wg mnie powinno to wyglądać: 19.01.2010 r.) ponieważ „r.” to skrót od „roku” a to osobny wyraz od ciągu cyfr oznaczających rok.

  Być może to błahostka, ale pisząc na komputerze ważny tekst dobrze by było aby był on poprawnie skonstruowany.

 20. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Majka
  Ma Pani absolutną rację. Oczywiście, że powinna być tam spacja – zapis powinien wyglądać 19.01.2010 r.
  Na razie poprzestanę na tym wyjaśnieniu, ale dodam, że maniera sklejania liczby wyrażającej rok ze skrótem wyrazu „rok” to dosyć symptomatyczne zjawisko reprezentujące o wiele szerszy problem. Prawdopodobnie zajmę się nim w najbliższym czasie, rozszerzając treść jednego z najbliższych planowanych artykułów.

 21. ewa578 stwierdza:

  Część pierwszą pt. „Ile mamy miesięcy”, należałoby wydrukować na ogromnym plakacie i umieścić na wszystkich bilbordach w Polsce!!! A już na pewno w każdej drukarni!
  Pozdrawiam.

 22. yak stwierdza:

  w oficjalnym dokumencie krajowego rejestru przedsiebiorstw ogladam wlasnie tak zapisana date:
  Data wpisu do rejestru przedsiebiorców 2011-01-07
  i nie mam pojecia, styczen czy lipiec?

 23. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Zgodnie z tym, co wyjaśnił raj w komentarzu nr 14 należy podejrzewać, że chodzi o styczeń. Niestety, konsekwencją odchodzenia od tradycyjnego sposobu zapisu są takie właśnie wątpliwości.

 24. mmizu stwierdza:

  A jak zalecenia języka polskiego mają się do normy ISO 8601 ( http://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 http://www.adam.net.pulawy.pl/iso8601.html ) i zalecanego przez nią zapisu RRRR-MM-DD? Chodzi mi o to dlaczego w języku polskim mamy stosować jednak format DD.MM.RRRR, z czego to wynika i gdzie znajduje się stosowne zalecenie?

 25. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Ja odwróciłbym sytuację i zapytał, jak wprowadzana norma ma się do funkcjonujących już w języku polskim zasad. I dlaczego twórcy norm PN czy ISO w wielu miejscach postępują wbrew normom językowym. Przy okazji dyskusji nad innym artykułem wyraziłem opinię, że gremia wydające zalecenia powinny ze sobą współpracować. Niestety, tej współpracy – jak to w Polsce – nie ma. I tu leży źródło problemów.
  Dlaczego powinniśmy stosować format DD.MM.RRRR? Ponieważ jest on numeryczną transkrypcją zapisu w formie słownej. Proszę na głos przeczytać datę w formacie RRRR.MM.DD.

 26. jko stwierdza:

  ISO8601 został bardzo mądrze wybrany.
  Po pierwsze nie ma niejednoznaczności kolejności miesiąca i dnia w skali międzynarodowej.
  Po drugie posortowanie dat tak zapisanych daje porządek chronologiczny, a to oszczędza OGROMNE ilości czasu bardzo wielu ludziom.
  Po trzecie zapis daty jest spójny z zapisem czasu, który zaczynamy od liczby o największej wadze, czyli godziny.
  Natomiast czytanie daty na głos występuje w życiu wystarczająco rzadko, aby zaakceptować tą drobną niedogodność polegającą na odwróceniu porządku liczb w myślach przed wypowiedzeniem ich na głos.
  Język ma pomagać w życiu więc powinien ewoluować dostosowując się do nowych potrzeb, więc zmiana z dd.mm.rrrr na rrrr-mm-dd jest moim zdaniem rozsądna.

 27. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Rzeczona norma jest znacznie późniejsza niż nasze zasady. Poza tym „międzynarodowy” argument mnie nie przekonuje, gdyż dziwnym trafem wychodzi na to, że mamy zmieniać swoje zasady i przystosowywać się do innych.
  Ad 3. Spójny w zapisie, jednak w odmianie mówionej już nie. Proszę pamiętać, że odmiana pisana języka jest zawsze wtórna. Czy czytamy daty rzadko? Na głos być może, ale chyba pomija Pan istotną kwestię, o której kiedyś pisałem, a więc to, że myślimy za pomocą języka. I wydaje mi się, ze nawet patrząc na daty i nie czytając ich głośno, przyswajamy je tak, „jak się mówi”. Ale na pewno są tu wyjątki.

 28. hana stwierdza:

  Witam,
  Mam pytanie, lepiej napisać nazwę miejscowości np: Warszawa 2011 r. czy Warszawa 2011 roku, a może wystarczy Warszawa 2011. Jak poprawnie powinien wyglądać zapis miejscowości i daty na stronie tytułowej?

 29. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Na stronach tytułowych książek, prac magisterskich, dyplomowych itp. piszemy po prostu:

  Warszawa 2011

  Bez przecinka między miejscem i datą, bez słowa „rok” ani skrótu od niego.

  Pozdrawiam i dziękuję za wartościowe pytanie, na które odpowiedź może być przydatna dla wielu osób.

 30. pp stwierdza:

  Odnośnie niezgodności zapisu daty wg ISO 8601 z naszym polskim sposobem jej czytania – Niemcy jakoś zaakceptowali system pozycyjny, w którym na przykład liczbę 21 muszą pisać odwrotnie niż ją czytają :-).

 31. pp stwierdza:

  Jeszcze tytułem uzupełnienia – ISO 8601 definiuje NUMERYCZNY format daty jako RRRR-MM-DD. Jeżeli komuś zależy na elegancji, wygodzie czytania itp może wciąż stosować nienumeryczne konwerncje, np 4 styczeń 2012 r., albo 4 I 2012.
  Format numeryczny ma ułatwiać przetwarzanie dat z użyciem komputerów, katalogowanie dokuementów, zapis danych w tabelach itd. Nie ma obowiązku podawania daty w ten sposó na zaproszeniu ślubnym 🙂

 32. Rutr stwierdza:

  Jak zapisać datę słownie z czasem?
  Czy tak jest poprawnie: Poniedziałek, 1 stycznia 2000r., 12:12:12
  co z przecinkiem i kropką po roku? Czy można je zastąpić samym przecinkiem?

 33. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Dobre pytanie! Zasadniczo pisze się np. 1 stycznia 2000 r. o godz. 12:12. Czasami pomija się przyimek o i zamiast niego daje przecinek albo nie daje niczego. Natomiast zastanawia mnie „normalny” zapis daty (nawet ze skrótem r.) przy jednoczesnym „maszynowym” zapisie godziny (bo tylko komputery podają czas z taką dokładnością). Wiele tu zależy od przeznaczenia tekstu. Na pewno istnieje jakaś norma ustalająca zapis do dla systemów informatycznych, ale gdyby ją powszechnie stosować, to podejrzewam, że ludzie uciekaliby na widok wykonanego z jej użyciem zapisu. Jeśli chodzi o przecinki, to nie mają one większego znaczenia. Zapis z nimi wygląda przejrzyściej, ale bez nich również da się uzasadnić. Natomiast kropka po r. powinna pozostać przed przecinkiem. Co więcej, skrót ten powinien być oddzielony spacją od liczbowego oznaczenia roku.

 34. Kaskolinka stwierdza:

  Chciałam zapytać o poprawność zapisu: „piątek 13” czy „piątek 13.”? Uważam, że liczebnik ten, z kropką czy bez, można różnie odczytać- piątek trzynastego(<-pytam o poprawny zapis tego wyrażenia) lub piątek trzynasta (godzina). Proszę o odpowiedź. I dziękuję za przejrzyste wyjaśnienia zasad pisowni, chociaż im więcej czytam, tym więcej błędów wyłapuję u siebie (trochę przygnębiające) 🙂 Pozdrawiam.

 35. Łukasz Rokicki stwierdza:

  W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania kropki. Natomiast godziny radzę zapisywać z minutami. Niezależnie od tego, nie należy pisać piątek 13, jeśli mamy na myśli godzinę, tylko w piątek o 13 (a najlepiej o 13:00).

 36. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Jeszcze jedno odnośnie do problemu norm takich jak PN czy ISO. Otóż nie są to normy obligatoryjne, lecz dobrowolne, co oznacza, że nie ma jakiegokolwiek przymusu ich stosowania. Jeśli coś nie jest zgodne z PN lub ISO, nie znaczy, że jest błędne, błędami natomiast są uchybienia wobec normy językowej…

 37. Reuter stwierdza:

  (…)zapis 14 lipca 1410 r. jest prawidłowy, natomiast *14 lipca 1410r. razi niechlujstwem.

  Takie niechlujstwo jest również w Słowniku Ortograficznym

  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629747

  Osobiście uważam, że PWN i temu Panu już podziękujemy.

 38. Łukasz Rokicki stwierdza:

  W słowniku akurat jest spacja, chociaż słabo widoczna. Natomiast nie będę ukrywał, że niezależnie od tego ten fragment słownika wprowadza w błąd…

 39. KiG stwierdza:

  Nie zgadzam się, że zapis 22.7.1944 jest błędny.

  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629747

 40. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Znam to, ale taki zapis źle wygląda. Moje stanowisko jest zbieżne z zaleceniem językoznawcy Adama Wolańskiego:

  W zapisie składającym się wyłącznie z cyfr arabskich należy zawsze umieszczać zero wiodące przed liczbami oznaczającymi pierwsze dziewięć miesięcy roku, np. 1.03.2009 (nie: 1.3.2009).

  http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10340

 41. Bozena stwierdza:

  Super strona. Mieszkam w Stanach i nie używam często języka polskiego, więc uwielbam konkretne przyklady na najbardziej potrzebne tematy.

 42. Agatak stwierdza:

  Dzień dobry,
  Która forma daty jest poprawna? 02.06.2012 czy 2.06.2012 a może obie? Chociaż mnie osobiście bardziej podoba się pierwsza wersja 🙂 Dziękuję i serdecznie pozdrawiam

 43. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Obie są poprawne. W ostatnim akapicie napisałem:

  Jeżeli liczba porządkowa dnia wyraża się pojedynczą cyfrą, nie ma potrzeby poprzedzania jej zerem wiodącym

  Czyli, krótko mówiąc, przed jednocyfrową liczbą oznaczającą dzień zero można zapisać, ale nie trzeba. Jak kto woli.

 44. Aja stwierdza:

  Potrzebuję wygrawerowac datę na prezencie, ktory chcę podarowac komus w rocznicę waznego wydarzenia. Chce podkreslic dwie daty: 21.05.2005 i datę 7-mej rocznicy czyli 21.05.2012. Miejsca do grawerowania jest dosc mało…jak to poprawnie zapisac? Tak: 21.05.2005-21.05.2012, czy wystarczy tak 21.05.2005-2012?? Czy moze tylko datę 7-mej rocznicy??

 45. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Jest to problem praktycznie nieunormowany. Oczywiście lepszy byłby jednoznaczny zapis 21.05.2005—21.05.2012, jednak jeżeli naprawdę brakuje miejsca, drugi też będzie zrozumiały. W takich sytuacjach czasami konieczne są „kompromisy”.
  Przy okazji jedna uwaga: proszę nigdzie nie pisać o 7-mej rocznicy itp. Sprawę pisowni liczebników porządkowych omawiam w innym artykule: http://lukaszrokicki.pl/2010/07/18/klopotliwe-liczebniki-porzadkowe/

 46. Aja stwierdza:

  🙂 Dziekuję serdecznie!!:)Będę juz pisać: 7. rocznicy 😉

 47. grothesk stwierdza:

  A co w wypadku zapisu „… w latach 1900 – 1950”? Piszemy 1900-1950? 1900 – 1950? Średnik długi/krótki? Odstępy czy może ich brak?

 48. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Sposoby oznaczania zakresów liczbowych podaję w innym artykule: http://lukaszrokicki.pl/2011/10/01/oznaczanie-zakresow-liczbowych/
  Można więc zapisać:
  w latach 1900 — 1950
  w latach 1900—1950
  w latach 1900-1950
  od 1900 do 1950 r.

 49. Zosia stwierdza:

  Wypełniam świadectwa, który zapis daty powinnam wpisać w rubryce „data urodzenia”; 02 lipca 2004 r. czy 2 lipca 2004 r.?

 50. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Nie jest mi znany żaden przepis prawny, który regulowałby tę kwestię w odniesieniu do świadectw szkolnych.
  Z ortograficznego punktu widzenia, jeśli nazwa miesiąca jest zapisywana słownie, zera wiodącego nie stosuje się, czyli poprawny jest zapis 2 lipca.

 51. HC stwierdza:

  Czy jest jakaś norma na zapis: 2 połowa XIX wieku czy II połowa XIX wieku? Uważam, że pierwszy zapis jest poprawny, ale w literaturze, np. historycznej spotykam drugi.

 52. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że oba sposoby zapisu są poprawne, skoro można oznaczać stulecie na dwa sposoby: XX wiek lub 20. wiek (w tym drugim wypadku z kropką po liczebniku porządkowym wyrażonym z użyciem cyfr arabskich, chociaż jest to zapis rzadszy). Można więc zapisać I połowa XX wieku lub 1. połowa XX wieku, tym bardziej że — jak udało mi się ustalić — językoznawcy przy różnych okazjach używają obu tych form zapisu. Ja osobiście wolę zapis I połowa XX wieku, ale nie mam podstaw, by go narzucać jako jedynie słuszny.
  Pozdrawiam.

 53. HC stwierdza:

  Dziękuję! Skoro nie ma ustalonej normy to jednak obstawałbym za pierwszym, przecież napiszemy raczej: w 1. połowie grudnia, a nie w I połowie grudnia (albo np. w IV ćwierci wieku XX?). Rzymskie stosowałbym tylko do miesięcy i wieków(oczywiście opcjonalnie). Pozdrawiam!

 54. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Rzecz gustu. Ważniejsze w tym wypadku jest to, by wybrany sposób zapisu w danej publikacji stosować konsekwentnie.
  Pozdrawiam!

 55. monika stwierdza:

  Dziękuję za te wyjaśnienia. Na ich podstawie wyedukowałam pracowników w firmie i teraz we wszystkich pismach, prezentacjach itp. mamy poprawnie napisane daty bez kłótni:) Pozdrawiam.

 56. Marianna stwierdza:

  Mam wątpliwości dotyczące sposobu zapisów daty w treści pisma urzędowego, a w szczególności kiedy używamy słowa „roku” a kiedy skrótu „r.” . Jeśli zdanie kończy się powołaniem daty, to zapis winien brzmieć np. „22 sierpnia 2012 r.” czy też „22 sierpnia 2012 roku”. Jakie są zasady dotyczące zapisu daty w środku zdania. Pozdrawiam

 57. Łukasz Rokicki stwierdza:

  W części pisma przeznaczonej na miejsce i datę (prawy górny róg) najlepiej ograniczyć się do r.
  Zasadniczo jednak to, czy w treści użyjemy skrótu czy pełnego brzmienia nie ma znaczenia. W środku zdania można też stosować skrót. Trzeba tylko zwrócić uwagę na początek kolejnego wyrazu, czy funkcja autokorekty nie zmieniła początkowej litery kolejnego wyrazu na wielką, bo tak się czasami zdarza, jako że moduł tego typu może nie odróżniać kropki po skrócie od kropki zamykającej zdanie. Należy tylko pamiętać, że skrót r. stawia się tylko przed liczną (np. 2012 r.), nigdy przed nią (zapis *r. 2012 jest błędny).

 58. Marianna stwierdza:

  Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam

 59. ulalala stwierdza:

  Fantastycznie! Nikt nigdy nie wyjaśnil mi tego tak precyzyjnie jak dziś Pan. Dziękuję!

 60. Anonim stwierdza:

  […] […]

 61. Irena stwierdza:

  A jak zapisać”Termin wpłaty ustala sie do dnia 28 każdego miesiąca”?Wprowadziłam zapis „…do dnia 28. każdego miesiąca’ ale mam wątpliwości.

 62. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Kontekst jest na tyle oczywisty, że obecność kropki lub jej brak większego znaczenia nie ma. Zmieniłbym jednak szyk zdania: do 28 dnia każdego miesiąca (z kropką albo bez niej) — brzmi lepiej.

 63. Irena stwierdza:

  Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

 64. Doktor stwierdza:

  Świetny blog! Wszystko bardzo przystępnie wytłumaczone, bez zbędnej naukowej terminologii.
  Aż dziwne że nie natrafiłem na niego wcześniej.
  Moja wątpliwość dotyczy dość rzadko spotykanej formy zapisu godziny z zastosowaniem kreski ułamkowej do podawania minut. Na przykład 13.00 to będzie trzynastka, brak kropki (lub czegokolwiek innego), kreska ułamkowa, w liczniku dwa zera, a w mianowniku nic. Dodam tylko, że spotykam się z taką formą zapisu jedynie w formie pisanej.
  Czy to jakiś gimbusowski neogramatyzm czy jakiś relikt PRL-owskiej nowomowy urzędniczej (jak np. ,,W-wa”, ,,w/g”)? A może to jakaś zagraniczna pisownia?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 65. Łukasz Rokicki stwierdza:

  I tym sposobem zainspirował mnie Pan do stworzenia artykułu na temat zapisywania godzin. Zapraszam tutaj: http://lukaszrokicki.pl/2013/03/14/poprawne-zapisywanie-godzin/

 66. dawidmax stwierdza:

  Mam pytanie dotyczące daty. Wraz z moją żona w ostatnim czasie sprzeczamy się na temat daty. Dokładnie o wykładnię znaczenia przedrostku „do”
  Bo dla mnie „do 17 marca 2013 roku” oznacza że do tego dnia czyli do 16 marca 2013 do godziny 24.00 muszę coś wykonać. Dla mojej żony „do 17 marca 2013 roku” czas wyznaczony jest do godziny 24.00 dnia 17 marca 2013 roku.
  Można tu podać szereg przykładów. Jak liczyć ten czas? Czy „do” jest błędnie używane. kto ma raję?

 67. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Wyjaśnię na przykładzie.
  Art. 45 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych stanowi: Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
  Praktyka pokazuje, że jeśli 30 kwietnia wypada w dzień roboczy, urzędy skarbowe zwykle wydłużają w tym dniu godziny pracy (nawet do północy) i otwierają dodatkowe punkty przyjmowania PIT-ów. Gdyby było tak, jak chce Pana żona, taka mobilizacja miałaby miejsce 29 kwietnia. Jeżeli termin jest do 30 kwietnia, to przez cały ten dzień można zeznanie złożyć. Wiem, bo sam zawsze zostawiam to na ostatni możliwy dzień…

 68. Justyna stwierdza:

  A ja mam pytanie odnośnie słowa „dnia”. Rozumiem, że przy dacie w piśmie, jak wyżej Pan napisał: „wyraz „dnia” jest tu potrzebny, skoro oznacza rzecz w kontekście daty oczywistą”, a czy na zaświadczeniach np z ukończenia szkolenia, kiedy wpisujemy że osoba ukończyła szkolenie takie i takie… zorganizowane „dnia” 06.03.2013 r. wyraz „dnia” jest słusznie użyty czy lepiej bez niego?

 69. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Nie napisałem, że wyraz „dnia” jest potrzebny, lecz że zastanawiałbym się nad tym, czy jest potrzebny. Skoro oznacza rzecz oczywistą, można go spokojnie pominąć. Można, ale nie trzeba. Słowo „dnia” jest przy dacie semantycznie puste, ale jego użycie nie jest błędem. Ja osobiście preferuję zapis bez tego słowa, ale używać go nie zabraniam, zwłaszcza że jest to rozpowszechniony zwyczaj.

 70. jack stwierdza:

  Proszę podać czy forma zapisu 2012/13 jest poprawna czy powinno być 2012/2013.

 71. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Powinno być 2012/2013, chociaż skrócona forma jest tak rozpowszechniona, że nie ma sensu z nią walczyć, tym bardziej że raczej nie powoduje ona dwuznaczności.

 72. Irena stwierdza:

  A co wg Pana znaczy: 1) „…z dniem 31.05.2013 r. rozwiązuję z Panią umowę o pracę”, 2)”Przepisy ustawy tracą moc z dniem 30.06.2013 r.”.

 73. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Zgodnie z uzusuem oznacza to, że w wymienionych dniach umowa lub przepis jeszcze obowiązuje.

 74. Jacek stwierdza:

  Ciekawi mnie jak przeczytałby pan zapis:
  „w dniu 4 stycznia”
  czy: (1) w dniu czwartym stycznia
  czy: (2) w dniu czwartego stycznia.
  Wydaje się ze forma (2) jest niepoprawna, ale proszę o upewnienie mnie.Bo może obie poprawne?

 75. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Jacek
  Odpowiem inaczej, czyli nie jak przeczytałbym, ale jak napisałbym.
  Napisałbym:
  w czwartym dniu stycznia
  ale
  czwartego stycznia.
  W tym drugim wypadku słowo dnia można pominąć, ponieważ nie wnosi ono żadnych treści i można uznać je za redundantne z uwagi na kontekst.

 76. Mac stwierdza:

  Witam, która forma jest poprawna obejmująca pewien okres(znak między okresami): 12.03/16.03.2013 czy 12.03-16.03.2013

 77. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Mac
  Najlepiej napisać 12.03.2013—16.03.2013 (myślnik bez spacji) lub 12.03.2013 — 16.03.2013 (myślnik ze spacjami). Te formy zapisu nie stwarzają żadnych wątpliwości i należy uznać je za wzorcowe.
  Jeśli nie ma ryzyka pomyłki co do roku, i chciałby Pan koniecznie pominąć jego oznaczenie, chyba bardziej na miejscu byłby zapis z myślnikiem bez spacji: 12.03—16.03.2013. Nie powiem jednak, żeby mi się on zbytnio podobał. Można też zgodzić się na zapis 12—16.03.2013, jeśli nie ma ryzyka pomyłki także co do miesiąca.
  Zapis z ukośnikami zdecydowanie odrzucam, ponieważ nie znajduje on żadnego uzasadnienie a polskiej praktyce ani normie ortograficznej.

 78. Jerzy stwierdza:

  Czy zapis „w miesiącu wrześniu” jest poprawny i dopuszczalny? Ja twierdzę, że nie. Pewna redaktorka lokalnej gazet twierdzi, że tak – kto ma rację?

 79. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Widać, owa redaktorka jest zwolenniczką napuszonego stylu. Wiadomo, że wrzesień jest nazwą miesiąca, więc dodawanie słowa miesiąc jest niepotrzebne. W miesiącu wrześniu to typowa struktura pleonastyczna (zob. Pleonazmy i tautologie”>. Proszę zapytać panią redaktor, czy pije kawę czy napój kawę. Zależność między kawą i napojem jest taka jak między wrześniem a miesiącem. Tego typu „dookreślenia” mają sens tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko nieporozumienia wynikające z wieloznaczności wyrazu.

 80. Filikiewicz stwierdza:

  Witam serdecznie,
  bardzo interesujący blog. Dziękuję, że zechciał Pan podzielić się swoją pasją.
  Czasem spotkam się z zapisem daty z apostrofem. O ile format 13.09.’13 jestem w stanie zrozumieć (apostrof, jako wskazanie „wycięcia” pewnych znaków), o tyle zapis 13.09.13′ wydaje mi się całkowicie nielogiczny. Co Pan na to?

  Pozdrawiam serdecznie.

 81. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Zapis 13.09.’13 nie jest dobry. Tu należy zapisać rok w pełnej postaci. Można pominąć oznaczenie tysięcy i setek lat i napisać np. Powstanie ’44, przy czym nie stosujemy tego w zapisie dat, w odniesieniu do wieków minionych (XIX i wcześniejszych) oraz w odniesieniu do dwóch pierwszych dekad wieku. Nie napiszemy więc *Euro ’12, ale olimpiada Tokio ’20 już będzie można napisać.
  Zapis 13.09.13′ nazwałbym wręcz absurdalnym. Znak po wartości liczbowej oznacza minutę…

 82. Ania stwierdza:

  Dzień dobry, mam dwa pytania, które nie dają mi spokoju od pewnego czasu:

  1) Czy w CV, w miejscu „data i miejsce urodzenia”, piszemy np. „01.01.1970 r., Warszawa” czy „01.01.1970 r. Warszawa” (bez przecinka)?
  2) Czy pisząc ciągiem adres pocztowy, piszemy: „ul. Cicha 2 m. 3, 09-000 Warszawa” czy „ul. Cicha 2 m. 3 09-000 Warszawa” (bez przecinka), a może „ul. Cicha 2 m. 3, 09-000, Warszawa” (z dwoma przecinkami)?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Ania

 83. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Ania
  Ad 1. Przyjęło się pisać nazwę miejscowości przed datą. Przecinek oddzielający te składniki nie jest konieczny, lepiej go pominąć. Daje się, co prawda, zauważyć tendencję do jego stosowania, jednak nawet osoby ją przejawiające są w tym zakresie bardzo niekonsekwentne. W tym konkretnym zapisie daty, który Pani podała, pominąłbym zero wiodące przed liczbą oznaczającą dzień, gdyż jest niefunkcjonalne (przed jedynką oznaczającą miesiąc musi pozostać) i pominąłbym skrót r., gdyż ten raczej stosuje się, gdy miesiąc zapisywany jest słownie, np. 1 stycznia 1970 r. Dodam jeszcze, że taki zapis daty jest odbierany jako bardziej elegancki.

  Ad 2. Odnośnie do zapisu adresu językoznawcy stoją na stanowisku, iż składniki adresu powinno się wydzielać przecinkami, tj. zapisywać ul. Cicha 2, m. 3, 09-000 Warszawa. Można jednak znaleźć też uzasadnienie dla pominięcia przecinka rozdzielającego oznaczenie numeru domu od numeru lokalu. Przecinek przed oznaczeniem kodu zdecydowanie należy pozostawić.

 84. Monika stwierdza:

  „nie wolno jednak pomijać zera wiodącego przy liczbie oznaczającej miesiąc (zapis 22.7.1944 jest błędny)”

  Współpracując kilka lat z austriacką firmą, podchwyciłam sposób pisania przez nich dat – właśnie 22.7.1944 – i w mailach do klientów podaję taki właśnie format daty (ale nie w nagłówku, gdyż nie używam dat nagłówkach maili . I teraz mam pytanie – czy jest to aż taki błąd? Powiem szczerze, że osobiście bardzo mi się taki format daty podoba; w pismach oficjalnych / urzędowych, aby nie było niedomówień, w prawym rogu stosuję _zawsze_ miesiąc formie literowej.

  Pozdrawiam – Monika

  PS Blog przedni. Już wrzucony w zakładki 🙂

 85. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Monika
  Austriacy mogą mieć inne zwyczaje w tym zakresie. Według mnie taki zapis wygląda koszmarnie. Co prawda, nie mój gust stanowi normę, ale zgodny jest z poglądami językoznawców. Ten sposób zapisu jest też sprzeczny z polską praktyką edytorską.
  Zapis nazwy miesiąca w formie słownej pochwalam jak najbardziej. Sam stosuję go w pismach oficjalnych i np. protokołach zebrań rady pedagogicznej.

 86. Ania stwierdza:

  Bardzo dziękuję za odpowiedź…

  1) Czyli w odpowiedzi na rubrykę w CV: „Data i miejsce urodzenia”, powinnam napisać: „Warszawa 1 stycznia 1970 r.”?

  2) Przecinka między kodem a miejscowością nie stosujemy?

 87. Łukasz Rokicki stwierdza:

  1. Co do tego przecinka, to jednak obecnie dominuje pogląd, że lepiej akurat w tym wypadku postawić przecinek między nazwą miejscowości a datą. Kiedyś forsowano odwrotne rozwiązanie. Ale już przy oznaczeniu miejsca i roku wydanie członów tych nie rozdziela się, więc jest tu jakaś niespójność…
  2. Nie ma chyba ścisłej normy w tym zakresie, a przynajmniej ja takiej nie znam, ale nie widziałem, żeby ktokolwiek stosował tu przecinek.

 88. an stwierdza:

  Mam pytanie – pracuje nad ważnymi dokumentami i grafik składający publikacje upiera się że zapis: 12.-13.10.2013 jest poprawny. Ja uważam że kropki po 12 być nie powinno.

 89. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Ma Pani rację. Kropka nie jest tu oznaczeniem liczebnika porządkowego, ponieważ w zapisie dat pomijamy ją, lecz tylko separatorem składników daty.

 90. maa stwierdza:

  Witam!Proszę o pomoc. Jak należy czytać całe daty dwunasty października dwa tysiące trzynastego roku czy dwunastego października dwa tysiące trzynastego roku?

 91. Łukasz Rokicki stwierdza:

  To zależy od zdania:
  1. Dziś jest dwunasty października dwa tysiące trzynastego roku
  albo
  2. Dwunasty października dwa tysiące trzynastego roku wypada w sobotę,
  ale
  3. Spotkanie odbędzie się dwunastego października dwa tysiące trzynastego roku
  4. Dwunastego października dwa tysiące trzynastego roku będzie sobota.

  Jeśli data występuje w funkcji podmiotu (pytanie: co?), przyjmuje postać jak w pierwszych dwóch zdaniach, a jeśli okolicznika czasu (pytanie: kiedy?) — jak w zdaniach 3 i 4.

 92. defo stwierdza:

  Jak poprawnie napiszemy slownie 13.11.2013 r ?

 93. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Trzynasty listopada dwa tysiące trzynastego roku.

  O tym, jaką postać przyjmuje część dotycząca dnia i miesiąca, pisałem na początku artykułu, natomiast uzasadnienie formy odmiany roku podaję pod koniec artykułu Kłopotliwe liczebniki porządkowe.

 94. Maria stwierdza:

  Świetny blog, pomaga w rozwiązaniu kłopotliwych problemów ortograficznych i interpunkcyjnych. A oto mój:
  W tłumaczeniu starych listów z j. franc. jest zapis daty:
  Paryż,12 luty 1672. Czy potrzebny przecinek po nazwie miejsca? Moim zdaniem nie.To często spotykany zapis w listach ( jeśli jeszcze ktoś pisze listy!)i pismach urzędowych także obecnie.

 95. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Maria
  Odsyłam Panią do komentarza nr 88. Mnie uczono, żeby w tym miejscu przecinka nie stawiać, teraz ze zdziwieniem odkrywam, że jednak stawiać należy. Więc trzymajmy się wersji, że ten przecinek jest potrzebny, chociaż uzasadnienia językoznawców nie przekonują mnie. Mimo wszystko… zawsze stawiałem w tych miejscach przecinek, gdyż wydawał mi się „intuicyjny”…
  Mnie w zapisie Paryż, 12 luty 1672 bulwersuje nieodmieniona nazwa miesiąca… Powinno być Paryż, 12 lutego 1672.

 96. Adrian stwierdza:

  Chciałbym umieścić w CV daty rozpoczęcia pracy na poszczególnych stanowiskach; układ graficzny nieco narzuca mi stosowanie skrótów, więc zrezygnowałem z informacji o dniu. Jak najkrócej, a zarazem poprawnie, oznaczyć przedział czasu w tego typu dokumencie?
  Rozważałem zapis: „VII ‘12 – IX ‘13”, jednak wydaje mi się on sporym nadużyciem.

 97. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Adrian
  Zgadzam się z Panem. Mnie również ten zapis się nie podoba, chociaż w ostateczności można by go było chyba użyć.

 98. jan89r stwierdza:

  czy nalezy pisac kropke po ..2013. czy bez kropki …2013

 99. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Rozumiem, że chodzi o rok? Nie. Ogólna zasada jest taka, że po składnikach dat nie stawiamy kropki – chyba że występuje ona w funkcji separatora.

 100. Agnes stwierdza:

  Dobry wieczór,
  Proszę o pomoc w rozwiązaniu dylematu zapisu daty.
  Czy np.: „Ustawa z d n i a 01 stycznia 2013 roku” jest poprawną formą? Zależy mi na tym „dniu”- czy to poprawny zapis?
  Łączę wyrazy szacunku 🙂

 101. Łukasz Rokicki stwierdza:

  Z czysto językowego punktu widzenia wyraz dnia jest w tym kontekście zbędny jako niewnoszący nowych treści, aczkolwiek jego pozostawienie nie jest błędem. Poza tym zwyczaj tytułowania aktów prawnych w Polsce jest taki, nie inny, więc można powiedzieć, że wyraz ten niejako wchodzi w skład nazwy aktu prawnego, tak więc jego pozostawienie jest uzasadnione. Mój sprzeciw, i to głęboki, budzi natomiast zapis 01 stycznia. Zero przed jedynką jest tu absolutnie zbędne i niezgodne z zasadami.

 102. Piotrek stwierdza:

  Ja podzielę się tym jak pisze daty, w tekście staram pisać się tekstem czyli „22 stycznia 2014” lub „22 I 2014”. Unikam pisania samych cyferek typu 22.01.2014, według mnie obecnie bardzo mylącego i brzydko wyglądającego (to moja subiektywna ocena). W miejscach gdzie zapis jest liczbowy jest istotny, jak tabelki, listy, wypunktowania używam formatu 2014-01-22.

 103. Cezariusz stwierdza:

  Proponuję w takich tekstach przekreślać błędną pisownię (i obrazek prezentujący błąd), żeby osoby, które tylko „rzucą okiem” na artykuł, od razu wiedziały, które formy są poprawne.

 104. kazik stwierdza:

  Powiedz datę urodzenia.
  a) Drugi lipca.
  b) Drugiego lipca.
  ?
  Dziękuję z góry i pozdrawiam 🙂

 105. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @Kazik
  Jeśli nie wplatamy daty w kontekst składniowy, to rzecz jest bez większego znaczenia – oba wybory można uzasadnić, ale na tak postawione pytanie lepsza będzie pierwsza odpowiedź.

 106. fred stwierdza:

  Czy poprawny jest zapis w liście (w prawym górnym rogu)
  Dąbrowa Szl., 12.06.2014r.

 107. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ fred
  W zapisie z kropkami oznaczenie r. można pominąć, a jeśli je zachowujemy, co w tym wypadku nie będzie wyglądało dobrze, należy postawić przed tym skrótem spację.

 108. Fred stwierdza:

  Ale skrot Dabrowa Szl., jest poprawny? Czy te dwa znaki interpunkcyjne nie wykluczaja sie?

 109. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Fred
  Kropka i przecinek, wbrew opinii wielu osób, nie wykluczają się, jeśli kropka kończy skrót.

 110. fred stwierdza:

  Dziękuję, pozdrawiam.

 111. lawendowa stwierdza:

  Mam pytanie, jak zapisywać format daty „od do”. Wydaje mi się, że zapis 6.06-10.06.14 jest niepoprawny, a w najlepszym razie niestaranny. Czy nie powinno być 6.06.14-10.06.14 (z powtórzonym rokiem)?

 112. Amelia stwierdza:

  Ostatnio zauważam, że wiele osób zapisuję datę w taki sposób np. „wczoraj, dnia 01.08.2014 roku odbyła się wystawa”. Dla mnie wygląda to bardzo nieestetycznie… Pozdrawiam!

 113. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Amelia
  Zgadza się. Ani to estetyczne, ani logiczne.

 114. Mira stwierdza:

  Trafiłam tutaj, szukając odpowiedzi na pytania o zapisy dat. Czytając artykuł, utwierdzałam się w przekonaniu, że wiem jak to robić poprawnie, aż tu nagle zdanie: „Polacy skłonni byliby odczytywać go (zapis 02.03.2001) jako drugiego marca 2001 r., ale np. mieszkańcy USA interpretowaliby go jako trzeciego lutego 2001 r.” Według mnie, z powyższego wynika, że mamy dwa marce i trzy kwietnie. Czy w tym zdaniu nie powinno to brzmieć: „skłonni byliby odczytywać go jako DRUGI (dzień) MARCA 2001 r…. TRZECI (dzień) LUTEGO 2001 r.”??? Natomiast wersja z artykułu miałaby uzasadnienie w przypadku zdania np takiego: „Polacy skłonni byliby uznać, że to wydarzyło się drugiego marca 2001 r.” i konsekwentnie: „mieszkańcy USA przekonani są, że to miało miejsce trzeciego lutego 2001 r.”. Miałm pozbyć się wątpliwości,a tymczasem….;(

 115. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Mira
  Słusznie. Poprawiłem. Prawdopodobnie w pierwotnej wersji zdanie miało brzmieć inaczej, potem koncepcja się zmieniła, ale nie wszystko zostało do niej dopasowane. Standardowa sytuacja, niestety…

 116. Mira stwierdza:

  Uff, dziękuję – dzisiaj będę mogła zasnąć spokojnie 🙂
  Bałam się, że mnie zawodzi intuicja, a to byłoby straszne, ponieważ właśnie na niej polegam w kwestiach językowych.
  (Przecinki również stawiam intuicyjnie…).
  Pozdrawiam.

 117. Wolf stwierdza:

  Szanowny Panie,

  Zwracam się o pomoc w zastosowaniu interpunkcji w zaproszeniu. Czy datę, godzinę, miejsce nalezy oddzielać przecinkiem? Czy poprawna jest forma:

  „Anna Kowalska i Marcin Nowak serdecznie zapraszają

  na uroczyste podpisanie Aktu Małżeństwa,

  które nastąpi dnia 23 grudnia 2014 roku o godzinie 12:20

  w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku.

  Jeszcze jedna kwestia. Podpisując się: Z radością zapraszamy, Narzeczeni wraz z Rodzicami.

  Czy pomiędzy serdecznie zapraszamy, a narzeczeni należy postawić kropkę czy przecinek?

 118. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Wolf
  1. Proponuję:
  Anna Kowalska i Marcin Nowak serdecznie zapraszają
  na uroczyste podpisanie aktu małżeństwa,
  które nastąpi 23 grudnia 2014 roku o godzinie 12:20
  w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku.

  Czyli bez słowa dnia, które w tym kontekście jest zbędne ze względu na oczywistość, oraz bez wielkich liter w nazwie dokumentu niebędącej tytułem, chociaż można tu użycie wielkiej litery uzasadnić tym, że piszą Państwo o czymś dla Was ważnym, tak więc pozostawiam rzecz osobistej decyzji..

  2. Proponuję:
  Z radością zapraszamy
  narzeczeni wraz z rodzicami

  Przede wszystkim formułę zaproszenia wyraźnie rozdzielamy od podpisu przez zrzucenie podpisu do kolejnej linii. Żaden znak w takim wypadku potrzebny nie jest, nawet kropka po podpisie. Dyskusyjna jest sprawa wielkich liter, które ze względów grzecznościowych stosuje się w odniesieniu do adresatów, ale w odniesieniu do nadawców uzasadnienia nie mają – sami sobie szacunek okazują? Chyba że przyjmiemy wykładnię, iż narzeczeni są prawdziwym nadawcą i wypowiadają się też w imieniu rodziców, którym w ten sposób okazują szacunek, a sami o sobie piszą wielką literą, bo rozpoczyna się kolejna linijka. Kolejna rzecz do osobistej decyzji.

 119. Wolf stwierdza:

  Bardzo dziękuję za pomoc. Gratuluję blogu. Dostaje Pan ode mnie like na Facebook’u!

 120. Wolf stwierdza:

  Rozumiem, że jeśli w zaproszeniu ujmiemy imię i nazwisko osoby zapraszanej, czyli np: Anna Kowalska i Marcin Nowak serdecznie zapraszają Martę Kowalską na uroczyste… – to pomiędzy nazwiskiem a „na uroczyste”, przecinek nie jest w dalszym ciągu konieczny?

 121. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Wolf
  Nie tylko nie jest konieczny, ale jego użycie byłoby błędem.

 122. Wolf stwierdza:

  Dziękuję za cenne wskazówki.

 123. Dana stwierdza:

  Uff, cieszę się, że znalazłam ten blog /tego bloga? 15 lat temu gdy byłam na kursie sekretarskim uczono nas zapisywania dat w sposób, który Pan podaje jako poprawny i jak uczono mnie w szkole. Obecnie będąc na kursie komputerowym ze zdziwieniem stwierdziłam, dostając pisma do przepisania, że daty są pisane za każdym razem różnie i niewłaściwie. Nie przywiązywałabym do tego większej wagi (chodzi tu raczej o naukę układu pisma) gdyby nie to, że funkcja sprawdzająca pisownię nie wykrywa błędu a wręcz oznacza prawidłową pisownię (moją) jako błąd. To skłoniło mnie do poszukiwań i tak trafiłam tutaj. Dzięki

 124. Gosia stwierdza:

  Witam 🙂
  Mam pytanie o te separatory…co w przypadku kiedy chcę zapisać datę bez roku, np. 23 lipca – 23.07. czy 23.07 ?
  Zapis bez kropki na końcu kojarzy mi się z zapisem godziny..

 125. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Gosia
  Separator to separator. Służy do oddzielania, nie kończenia. W tego typu zapisach kropka po liczbie oznaczającej miesiąc jest już zbyteczna.

 126. Krzysiek stwierdza:

  Jak będzie poprawnie: „po 4 i pół latach nauki” czy „po 4 i pół roku nauki”. Ewentualnie który z następujących, alternatywnych zapisów będzie poprawny: „po 4,5 latach nauki” czy „po 4,5 roku nauki”?

 127. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Krzysiek
  W wypadku liczebników złożonych z wartością ułamkową o składni nie decyduje część wskazująca na wartość całkowitą, ale właśnie na ułamek. Dlatego powiemy 4,5 roku, tak jak 4,5 kilometra. Co do zapisu to lepiej się zdecydować na zapis liczebnika wyrażony albo tylko zapisem słownym, albo tylko liczbowym, gdyż miedzanie konwencji zapisu nie wygląda dobrze.

 128. Krzysiek stwierdza:

  @ Łukasz Rokicki: Dziękuję za odpowiedź. 🙂

 129. Silver stwierdza:

  Świetny blog, który rozjaśnił mi wiele problematycznych kwestii! Mam nadzieję, że rozjaśni mi Pan również problem zapisu przedziałów liczbowych (czasowych) wyrażonych cyframi rzymskimi.
  Czy pisząc o rozpoczęciu i zakończeniu pracy w CV, mam napisać np: VII 2012 – I 2013

  czy raczej: VII 2012–I 2013

  Jeśli to drugie, to jak pogodzić to z zapisem:
  I 2014 – obecnie.

  Chodzi mi o to, że podobno zapis powinien być konsekwentny. Ten sam problem pojawia się zresztą również przy zapisie przedziału liczbowego cyframi arabskimi, gdzie powinno stosować się raczej półpauzę bez spacji, ale nie można tego zrobić, jeśli mam i datę, i słowo „obecnie” lub „nadal”. Dziwnie by to wyglądało (i chyba jest niezgodne z zasadami j. polskiego):
  01.2014-obecnie

  Przy okazji pojawia się inne pytanie – czy powyższy zapis 01.2014 jest poprawny? Czy gdy nie podajemy dnia, a tylko miesiąc i rok, możemy zacząć od zera? Czy może powinno być 1.2014?

  I jeszcze jedno: jeśli w rubryce wykształcenie podam przedział liczbowy (początek i koniec studiów) w formie samych lat (bo zwykle tak to chyba wygląda w CV), to powinnam oddzielić je półpauzą bez spacji? Nawet jeśli dalej mam daty z cyframi rzymskimi, które ewentualnie wymagałyby użycia spacji?

  Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź, bo bardzo zależy mi na super poprawnym CV 🙂

 130. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Silver
  Proszę zrozumieć, że blog prowadzony jest non for profit i zajmuję się nim w wolnym czasie, a jeśli takowego nie mam, to się nie zajmuję, a ponaglające komentarze działają na mnie jak płachta na byka i raczej skłaniają do tego, żeby w ogóle nie odpowiadać… Ale odpowiem.

  mam napisać np: VII 2012 – I 2013 czy raczej: VII 2012–I 2013

  Proszę zapisać: VII 2012 — I 2013 (z myślnikiem, nie dywizem, dwustronnie wydzielonym spacjami)

  Jeśli to drugie, to jak pogodzić to z zapisem: I 2014 – obecnie.

  Prawda, ale z zapisem I 2014 — obecnie (z myślnikiem, nie dywizem, dwustronnie wydzielonym spacjami) zaproponowany przeze mnie zapis się pięknie zgodzi.

  Przy okazji pojawia się inne pytanie – czy powyższy zapis 01.2014 jest poprawny?

  Jest przynajmniej dziwny, a to zero wiodące już zupełnie czyni ten zapis nieznośnym. W takim wypadku, jeżeli podawany jest tylko miesiąc i ew. rok, na jego oznaczenie proszę stosować cyfry rzymskie.

  Jeśli chodzi o same konwencje oznaczania przedziałów, to polecam artykuł: Oznaczanie zakresów liczbowych. Lata rozpoczęcia i zakończenie studiów można połączyć na kilka sposobów. Dla Pana (żeby było konsekwentnie) najlepszy będzie z myślnikiem i spacjami.

 131. Silver stwierdza:

  No cóż, wygląda na to, że muszę pogodzić się z faktem, iż nie otrzymam odpowiedzi na swoje pytania…

 132. mania stwierdza:

  Dzisiaj pan Pijanowski w radiu kilka razy powtórzył: Dzisiaj mamy szesnastego października. Czy nie powinien powiedzieć: dzisiaj mamy szesnasty października? A może obie formy są poprawne?

 133. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ mania
  Powiemy: Wydarzyło się to szesnastego (dnia) października, ale Dziś jest szesnasty (dzień) października. Wyrazy w nawiasach zapisałem, aby wyjaśnić pochodzenie danych form.

 134. mania stwierdza:

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Zachęciło mnie to do postawienia drugiego pytania; co Pan sądzi o nadużywaniu ostatnio słowa: dedykować. Spotkałam się nawet z określeniem, że pasożyt nie jest dedykowany człowiekowi! I cały uroczysty charakter słowa diabli wzięli. Teraz będę bała się wpisać komuś dedykacje, bo od razu przypomni mi się ten pasożyt.

 135. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ mania
  Pisałem już o tym tutaj.

 136. basia stwierdza:

  Czy prawidłowy jest zapis : „zmiana planu nauczania w VII i VIII 2015 r.” , czy przed VII powinno być „miesiącach”?

 137. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Basia
  W tym wypadku zdecydowanie najlepszym wyjściem byłoby zapisanie: zmiana planu nauczania w lipcu i sierpniu 2015 r.
  Użycie nazw miesięcy pozwoli ominąć wszelkie problemy i dwuznaczności. Przytoczony przez Panią zapis jest zrozumiały, ale niekoniecznie już w pierwszej chwili. A jeśli tak, to jest gorszy od tego, któy proponuję. Z kolei dodawanie słowa miesiącach przed liczbami je oznaczającymi wygląda po prostu sztucznie.

 138. Oliwka stwierdza:

  Czy poprawny jest zapis: 06 lipca 2015 r.

  Czy gdy miesiąc piszemy słownie to stosujemy zero wiodące w cyfrowym zapisie dnia?

 139. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Oliwka
  Zero wiodące przy oznaczeniu dnia nie jest potrzebne w żadnym z formatów, w których liczba oznaczająca dzień występuje na początku.

 140. Edi stwierdza:

  Musze wyjascic moim uczniom w Nimeczech jakie przypadki uzywamy w datach. Niestety w jednym przykladzie mam watpliwosci: Czy czytamy ( w maju 1995) w maju tysiac dziewiecst dziewiedziesiatego piatego , czy w maju tysiac dziewiecset piedziesiatym piatym roku , dopelniaczy czy miejscownik w konstrukcji w + miesiac + rok , bez dnia. Z gory dziekuje za pomoc Edyta

 141. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Edi
  Zasada jest prosta. Powiemy w maju tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku, ale w w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym roku. Wszystko zależy od tego, czy mówimy o samym roku czy odnosimy się do jakiejś jago części (miesiąca, kwartału itd.).

 142. Ela stwierdza:

  Dzień dobry! Z radością trafiłam na Pana blog i będę tu gościć częściej. Dziś gnębi mnie redaktorsko-edytorskie zagadnienie: w niektórych wydawnictwach stosuje się zasadę, że na końcu zdania „rok” / „wiek” zapisujemy pełnymi słowami, nie skrótem. Nigdzie – nawet w wyroczni Adama Wolańskiego – nie mogę znaleźć zapisu takiej zasady. Dodam, że nie chodzi o teksty naukowe. Czy więc jest to gdzieś sformułowana reguła – czy zasada przyjmowana dowolnie tylko w niektórych wydawnictwach? Bardzo dziękuję z góry za ewentualne rozwianie wątpliwości – ElaD.

 143. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Ela
  Nie znam takiej zasady. Być może niektóre wydawnictwa powzięły takie wewnętrzne ustalenia.

 144. Ela stwierdza:

  Bardzo dziękuję za upewnienie mnie, że faktycznie jest to tylko decyzja wewnątrz wydawnictwa.

 145. zaq stwierdza:

  a mnie Pani od polskiego mówiła że jeżeli skrót jest jedną literką to nie zostawiamy jej samotnie w dacie tylko przyklejamy do roku… np. 2016r. i nie miało to nić wspólnego z niechlujstwem.

 146. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ zaq
  A to ciekawe, bo żadna reguła ortograficzna nie usprawiedliwia przyklejenia skrótu do daty rocznej. Czy nauczycielka jest w stanie podeprzeć swoją opinię jakąś aktualnie obowiązującą regułą?

 147. Magdalena stwierdza:

  Panie Łukaszu, mam następujące pytanie.
  Czy nastepujący zapis jest poprawny?
  Poniedziałek, 5 maja, 2012 roku
  Czy potrzebne są przecinki, czy są one użyte błednie?
  Mam wrażenie, że odkąd mieszkam poza granicami Polskim nadużywam przecinków 😉

 148. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Magdalena
  Przecinek między datą dzienną a oznaczeniem roku w języku polskim jest błędny, gdyż rozbija integralną całość, jaką w tym wypadku jest data. Powinno być: 5 maja 2012 roku.
  Po słowie poniedziałek sprawa już nie jest tak oczywista, gdyż możemy uznać, że rozwinięcie daty jest rozbudowaną przydawką do określenia dnia tygodnia, i przecinka nie postawić. Trudno jednak uznać taką interpretację za do końca przekonującą. Lepiej zatem uznać, że rozwinięcie daty jest swego rodzaju dopowiedzeniem, uściśleniem, i przecinek postawić. Dlatego najlepiej napisać: Poniedziałek, 5 maja 2012 roku.

 149. Ania stwierdza:

  Dzień dobry,
  Proszę mi powiedzieć (nie znalazłam odpowiedzi, lub ją przeoczyłam) czy pisząc jedynie o roku np. coś tam wydarzyło się w 2016 roku, lepiej zapisać tak, czy 2016 r.?

  dziękuje i Wesołych Świąt życzę

 150. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Ania
  To zależy. W powieści lub jakimkolwiek dziele literackim, opowiadaniu itp. na pewno trzeba napisać całe słowo. W tekstach użytkowych, naukowych, urzędowych i innych można użyć skrótu. Byle zachować konsekwencję.

 151. Joanna stwierdza:

  Witam. Właśnie pracuję nad rocznicową gazetką szkolną. Przy cytatach z kronik szkolnych zapisuję: Kronika szkoły 1975/76 lub Kronika szkoły 1976-1979. Czy stosuję właściwy zapis? „/” jeśli lata następują po sobie i w tych latach prowadzona była kronika, oraz „-” jeżeli jest kilka lat, w czasie których prowadzone były zapisy w jednej kronice? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 152. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Joanna
  To bardzo dobra praktyka, zwłaszcza jeśli chodzi o kronikę szkolną, gdyż rok szkolny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  Jeśli jednak nie piszemy tylko o roku szkolnym 1975/1976, lecz ujmujemy całe dwa lata kalendarzowe, lepszy byłby zapis z myślnikiem.
  W drugim wypadku trzeba się zastanowić, czy ujmujemy całe lata kalendarzowe 1976-1979, czy lata szkolne 1976/1977 — 1978/1979.

 153. Joanna stwierdza:

  Bardzo dziękuję:) Już teraz wszystko jasne w tej kwestii. Pozdrawiam:)

 154. Magda stwierdza:

  Panie Łukaszu jak napisać informację o otwarciu sklepów „sklepy otwarte będą w dniach 24.-25. oraz 27.11.2017, czy 24-25 oraz 27.11.2017? A może jeszcze inaczej?

 155. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Magda
  Najlepiej unikać sytuacji powodujących wrażenie „dziwności” zapisu, dlatego osobiście napisałbym
  24, 25 oraz 27 XI 2017 r.
  albo
  24, 25 oraz 27 listopada 2017 r.

 156. Tomasz stwierdza:

  Szanowny Panie,

  Od niedawna zbieram informacje o pochodzeniu mojej rodziny: daty urodzeń, daty śmierci, miejsce urodzenia, zdjęcia itp. Jeden z członków mojej rodziny urodził się w Komorowie. W Akcie zgonu w szóstym punkcie napisano:

  6. Miejsce urodzenia Komorów

  I teraz tak. Jeżeli ktoś z mojej rodziny będzie to czytał za powiedzmy 50 lat, to nie będzie wiedział o który „Komorów” chodzi. W Wikipedii jest 16 miejscowości o nazwie „Komorów”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Komor%C3%B3w

  Pytanie: Jak zapisać datę urodzenia wraz z miastem żeby było wiadomo skąd dokładnie pochodził?

  3 VII 1934, Komorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Cielądz, Polska.

  Czy tak będzie dobrze? i czy można to jakoś skrócić?

  Poproszę o odpowiedź i Pozdrawiam

 157. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Tomasz
  Nie jestem właściwym adresatem tego pytania, gdyż sprawa wykracza poza kompetencje polonisty.
  Podział administracyjny to rzecz zmienna, więc lepiej się do tego nie przywiązywać, bo za 50 lat nie wiadomo, jaki będzie.
  Gdyby mnie zależało na jednoznaczności, użyłbym notacji kartograficznej z długością i szerokością geograficzną. To uniwersalny format, każdy znajdzie miejsce na mapie, a i GPS pozwoli ustawić. Jednoznaczniej już się nie da.

 158. ayla stwierdza:

  Dzień dobry,

  Bardzo pomocny artykuł i bardzo za niego dziekuję. Mam pytanie. Kiedy w jednym zdaniu dwa razu używamy samego roku (bez dni i miesięcy), czy za każdym razem piszemy słowo „roku”? Na przykład: Ich znajomość trwała od 1970 roku, do opuszczenia kraju przez Stefana w 1976 roku. Czy pierwsze „roku” można pominąć? Czy można pisać same lata bez słów „roku”? Czy wstawiać „r.”? Będe wdzieczna za pomoc. Trochę niezgrabne mi się to wydaje z tym zdublowanym rokiem. Pozdrawiam serdecznie.

 159. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ ayla
  Owszem, można pominąć słowo roku lub jego skrót jeśli nie zaburza to komunikatywności, szczególnie jeśli jego pozostawienie prowadziłoby do zbędnych powtórzeń.

 160. Joasia stwierdza:

  Panie Łukaszu,
  często spotykam się z takim skrótem miesiąca jak m-sc. Czy jest on poprawny? Jeżeli tak, to czy można go odmieniać (m-sce, m-scy, itd.)?
  Pozdrawiam 🙂

 161. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Joasia
  Zasada jest taka, że przy zapisywaniu skrótów unikamy stosowania znaków nieliterowych, oprócz, rzecz jasna, kropek. Tak więc poprawny skrót to mies. — z kropką na końcu i niepodlegający odmianie w zapisie.

 162. François stwierdza:

  O formacie typu 1.9.2011 ta strona mówi inaczej: http://www.jezykowedylematy.pl/2011/08/o-poprawnych-formach-zapisu-dat-raz-jeszcze/
  Czy jak Pan pisze „Nie wolno tak pisać”, to zasada oficjalna (jakie wtedy jest Pana źródło?), czy tylko opinia osobista, bo tak ładniej i bardziej tradycyjnie według Pana wygląda?

 163. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ François

  W zapisie składającym się tylko z cyfr arabskich należy zawsze umieszczać zero wiodące przed liczbami oznaczającymi pierwsze dziewięć miesięcy roku.

  A. Wolański, Edycja tekstów, W-wa 2001, s. 131.

 164. Darek stwierdza:

  Panie Łukaszu,

  bardzo pomocny blog, dziękuję. Poszukuję informacji, który zapis jest poprawny?
  ur. 7.07.2018, czy ur.7.07.2018 (bez spacji)

 165. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Darek
  Oczywiście ten ze spacją jest poprawny.

 166. anna stwierdza:

  Nie czytałam dokładnie wszystkich wypowiedzi, bo potrzebuję pilnej informacji zwrotnej.

  Pracuję nad dość ważnym dokumentem, w którym zawarłam zdanie: „W tabeli uwzględniono dane za pierwszych osiem miesięcy”. I tu zostałam poprawiona, że to zdanie powinno brzmieć „W tabeli uwzględniono dane za pierwszych ośmiu miesięcy”.

  Nie znalazłam odpowiedzi w Internecie. Sama nie czuję się autorytetem w języku polskim. Mogłabym zamienić nieszczęsne dla mnie słowo na cyfrę, ale nie o to chodzi.

  Dlatego będę bardzo wdzięczna, za choćby króciutką odpowiedź.

 167. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ anna
  Najgorzej, gdy ktoś się nie zna, a na siłę poprawia, bo wtedy takie kwiatki z tego wychodzą…
  Powinno być:
  …dane za pierwszych osiem miesięcy
  albo
  …dane z pierwszych ośmiu miesięcy

  Ta druga wersja nawet bardziej do mnie przemawia.

 168. Piotr stwierdza:

  Mam pytanie.
  Jak poprawnie zapisać kadencję, która trwa do dzisiaj?
  Spotkałem się z kilkoma wersjami, ale czy są one poprawne?
  1. Imię Nazwisko (2016–dzisiaj)
  2. Imię Nazwisko (2016–nadal)
  3. Imię Nazwisko (2016–obecnie)
  jeśli są poprawne, to która jest najlepsza lub jeśli żadna z nich nie jest poprawna, to jak to zapisać właściwie?

 169. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Piotr
  Spotkałem się z różnymi konwencjami. Wiele zależy tu od przeznaczenia tekstu.
  Pierwsza forma jest najmniej fortunna – sugeruje, że „dzisiaj” coś się kończy.
  Forma druga wydaje się zbyt obciążona konotacjami – sugeruje, że coś trwa długo lub nawet za długo.
  Forma trzecia wydaje się najrozsądniejsza z podanych, oczywiście pod warunkiem, że użyjemy myślnika ze spacjami po obu stronach.
  Mnie najbardziej podoba się zapis od 2016.

 170. Piotr stwierdza:

  dziękuję za sugestie
  dotyczy to kadencji na uczelni technicznej, tekst ma być w książce dot. jubileuszu wydziału
  faktycznie zapis „od 2016” wydaje się najlepszym

 171. Ana stwierdza:

  Mam pytanie odnośnie zapisu przedziału czasowego. Która forma zapisu będzie poprawna: 25.05-23.07.2019 czy 25.05.-23.07.2019 ?

 172. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Ana
  Poprawny będzie zapis bez kropki przed dywizem.

 173. Łukasz stwierdza:

  Panie Łukaszu,
  czy w formacie zapisu przedziału czasowego istnieje potrzeba dublowania roku np.: 5.02.2019-5.07.2019 czy wystarczy sam zapis 5.02.-5.07.2019? Która wersja jest poprawna?

 174. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Łukasz
  Wydaje mi się, że w oczywistych kontekstach można pierwsze oznaczenie roku pominąć. Kropka po „2” przed dywizem jest zbędna.
  Jeśli zdecydowalibyśmy się jednak zdublować rok, zaleciłbym zamianę dywizu na myślnik z dodaniem obustronnych spacji:
  5.02.2019 — 5.07.2019

 175. kali stwierdza:

  Dzień dobry.
  Mam pytanie o pisownię gdy data pojawia się na końcu zdania. Mimo iż stosując format 9.07.2019 można pominąć „r.” to jednak często tak się pisze, co jak wynika z artykułu nie jest błędem. Czy jeśli data występuje na końcu zdania należy użyć dwóch kropek, czy wystarczy jedna?
  – Spotkamy się 21.06.2019 r.. Wtedy będę mieć wolne.
  – Spotkamy się 21.06.2019 r. Wtedy będę mieć wolne.
  Ja stosuję wersję z dwoma kropkami…

 176. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ kali
  To źle. W takich sytuacjach nie dublujemy znaków. Stawiamy tylko jedną kropkę, która po prostu zyskuje podwójne znaczenie.

 177. Joanna stwierdza:

  Dzień dobry,

  mam do Pana pytanie związane z poprawnym zapisem dat. Który z poniższych zapisów daty jest poprawny? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  10/01/2001

  10-01-2001 r.

  10.01.2001r.

  10 I 2001 r.

 178. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Joanna
  Dwa pierwsze zapisy są niewłaściwe, o czym pisałem.
  Pozostają więc dwa ostatnie, z tym że oznaczenie r. nie jest w nich konieczne, a wręcz jest zbędne, a jeśli już koniecznie ma być, to po spacji.

 179. Wojciech stwierdza:

  Dzień dobry,
  mam kłopot z użyciem w tekście samych dat rocznych, np.
  Już w 1945 nie widać było…
  Gdybyśmy w 1939. nie podjęli…
  Natomiast od 1941 r. miejscowi…
  Nie ma żadnych świadectw sprzed 1938 roku…

  Ten drugi przykład jest raczej błędem.
  Szczególnie interesuje mnie poprawność tego rodzaju zapisu bez żadnych dodatków – sama liczba.
  Pozdrawiam

 180. Łukasz Rokicki stwierdza:

  @ Wojciech
  Tak, drugi sposób jest błędny. Pozostałe są poprawne. Nie trzeba tu koniecznie dopisywać, że chodzi o rok, gdyż kontekst jest jasny i taka praktyka ma poparcie w uzusie.

Zostaw komentarz

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Modyfikacja: Łukasz Rokicki.
RSS wpisów RSS komentarzy