Wszem wobec czy wszem i wobec?

Baza wiedzy, Język, Składnia, Wskazówki poprawnościowe   

Tytuł wyjaśnia chyba wszystko. Czy i jest w tym często używanym związku wyrazowym potrzebne, czy nie? To, oczywiście, pytanie podstawowe, ale żeby na nie odpowiedzieć, należy zastanowić się, co te słowa i całe utworzone z nich wyrażenie tak naprawdę znaczą, bo mam powody sądzić, że wiele osób nie do końca dobrze je rozumie, nawet jeśli całego wyrażenia używają poprawnie.

Zapraszam do lektury dalszej części artykułu.

Co znaczy wszem?

Słowo wszem zna chyba każdy i wie, że znaczy ono wszystkim. Należy jednak przypomnieć, co znaczyło słowo wobec i w jaki sposób ukształtowało się omawiane wyrażenie. Możliwości są dwie.

Co znaczy wobec — wersja I

Słowo wobec znaczyło kiedyś w obecności, np. obraził mnie wobec króla znaczy obraził mnie w obecności króla, a to, że ktoś zachował się grubiańsko wobec damy, nie musi oznaczać, że bezpośrednio dotknął ją tym zachowaniem, lecz to, że zachował się w taki sposób w jej obecności, np. w stosunku do kogoś innego (co również było w stosunku do niej afrontem).

Zgodnie z tą wykładnią wszem wobec znaczyłoby w obecności wszystkich lub wszystkim obecnym. Związek wszem i wobec nie ma w tym wypadku sensu.

Co znaczy wobec — wersja II

Istniało w dawnych czasach słowo obec (albo obiec), które miało znaczenie wszyscy, ogół. Wyrażenie wobec (w obec, w obiec) znaczyło więc w ogóle, w związku z czym wyrażenie wszem wobec można przełożyć jako wszystkim w ogóle, wszystkim razem. Widać to wyraźnie w wyrażeniu ogłaszam wszem wobec i każdemu z osobna, co znaczy ogłaszam wszystkim razem i każdemu z osobna.

Forma wszem i wobec także w tym wypadku nie ma uzasadnienia.

Wniosek

Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, próba wyjaśnienia, co miałoby znaczyć wszem i wobec, raczej spełzłaby na niczym, gdyż konstrukcja wszystkim i w obecności nie ma logicznego sensu, podobnie jak wszystkim i w ogóle. Ma go natomiast związek wszem wobec, oznaczający wszystkim obecnym, wszystkim w (ich) obecności lub (według drugiej wykładni) wszystkim w ogóle, wszystkim razem lub po prostu wszystkim.

Tak więc ogłaszać coś wszem wobec znaczy ogłaszać wszystkim obecnym lub po prostu ogłaszać wszystkim razem, a rozgłaszać coś wszem wobec może np. oznaczać czyjaś niedyskrecję — ktoś zamiast zachować pewne informacje w sekrecie, rozgłasza je publicznie — wszem wobec, przez co każdy może je poznać.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że spójnik i nie jest w tym wyrażeniu potrzebny, lecz niweczy jego logiczny sens, w związku z czym jego zastosowanie należy zakwalifikować jako błąd.

Jedyną poprawną wersją jest wszem wobec.
Forma *wszem i wobec jest błędna.

Zostaw komentarz

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Modyfikacja: Łukasz Rokicki.
RSS wpisów RSS komentarzy