Waga i miara we frazeologii — typowe błędy

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe 6 komentarzy »

Wyrazy miara i waga nie pojawiają sie w zbyt wielu frazeologizmach, mimo to możemy zaobserwować dość częste zjawisko używania tych związków w niewłaściwej postaci. Przyczyny tego nietrudno wskazać: użytkownicy języka, chcąc się wykazać inwencją, lubią nadawać skostniałym ich zdaniem wyrażeniom nowy kształt. I chociaż w wielu dziedzinach jest to godne pochwały, to jednak w odniesieniu do frazeologizmów należy takie praktyki postrzegać w kategoriach błędu. Drugim mechanizmem prowadzącym do popełniania błędów frazeologicznych jest zanikanie u użytkowników świadomości pochodzenia tych związków, co prowadzi do zmian naruszających logikę tychże połączeń wyrazowych.

W dalszej części artykułu omówię najczęściej popełniane błędy związane ze stosowaniem najpopularniejszych frazeologizmów odnoszących się do miary i wagi.

Przeczytaj cały artykuł »

Rola, funkcja, obowiązki… odgrywać czy pełnić?

Frazeologia, Język, Wskazówki poprawnościowe 5 komentarzy »

Obserwując naszą ponurą, a czasami wręcz przerażającą, językową rzeczywistość, zauważam wiele błędów, niekonsekwencji i sytuacji, które budzą wątpliwości. Jedną z nich jest używanie konstrukcji typu pełnić funkcję, odgrywać rolę i pełnić rolę, pełnić obowiązki itp., spośród których niektóre są poprawne, niektóre błędne, a w najlepszym wypadku wątpliwe, a w przypadku jeszcze kilku wybór danej konstrukcji zależy od pewnych czynników.

Przyznam szczerze, że początkowo artykuł ten miał być banalną notką, jednak w trakcie jego pisania, jak zwykle, doszedłem do konstatacji, które choć wydają się oczywiste, wcale takie do końca nie są. I znów okazało się, że użytkownik języka, nawet jeśli operuje nim poprawnie, zwykle czyni to również nieświadomy wielu niuansów. W dalszej części artykułu omówię te najważniejsze.

Przeczytaj cały artykuł »

Silnik: Wordpress - Theme autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski. Modyfikacja: Łukasz Rokicki.
RSS wpisów RSS komentarzy